Ex-minister Paul Van Grembergen overleden

Voormalig Vlaams minister Paul Van Grembergen is vandaag op 78-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt zijn familie. Hij stond bekend als een van de voortrekkers van de Volksunie en was onder meer Kamerlid, Vlaams Parlement lid en burgemeester van Evergem. Van Grembergen was al geruime tijd ziek. 

Van Grembergen maakte deel uit van de vroegere Volksunie (VU) en was in zijn politieke carrière onder meer Kamerlid, Vlaams Parlementslid en burgemeester van de Oost-Vlaamse gemeente Evergem. Hij stond bekend als een gematigd man, die bij de VU de reputatie had van bruggenbouwer. In 2000, toen de partij op het punt stond uit elkaar te vallen, werd hij aangesteld als een van de drie 'wijzen' die moesten proberen het conflict in de schoot van de partij op te lossen.

Toen de partij toch uit elkaar spatte, koos hij voor het progressieve Spirit van Bert Anciaux. In 2001 werd hij op 63-jarige leeftijd nog onverwacht minister in de Vlaamse regering, na het ontslag van Johan Sauwens. Hij was bevoegd voor Buitenlandse Handel, Huisvesting, Buitenlands Beleid, Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken. Na het ontslag van Bert Anciaux kreeg hij er als enige Spirit-minister nog Cultuur bij.

Na zijn pensionering was hij actief in verschillende culturele organisaties. Zo was hij onder meer betrokken bij de vzw Vlaamse Kunstcollectie, de vzw FARO Steunpunt voor Cultureel Erfgoed, het Algemeen Nederlands Verbond en het Vlaams-Nederlands Huis deBuren. Tot 2011 was hij ook voorzitter van het Vlaamse cultuurhuis De Brakke Grond in Amsterdam.