Komt het nog goed met N-VA en bonden?

Komt het ooit nog goed tussen N-VA en de vakbonden? Als je het aan ACOD-voorzitster Chris Reniers vraagt, lijkt dat niet meteen het geval. "Dan moet er toch veel veranderen", zei ze in De Meulemeester in Debat, waar ze in debat ging met N-VA-fractieleider Peter De Roover.

Volgens Reniers vindt er op dit moment "geen sociaal overleg maar schijnoverleg" plaats. "Als overleg betekent: hier is het regeerakkoord en je kan daar niets aan veranderen, want zo is het afgesproken, dan noem ik dat geen overleg maar schijnoverleg."

De Roover stelt op zijn beurt de vraag "of de vakbonden partners zijn in de hervormingsbeweging, die democratisch is goedgekeurd?" Volgens de N-VA-er is er wel degelijk ruimte voor overleg, "maar je moet die wel durven grijpen."

"Geen beleid"
Reniers vindt dat de regering enkel bespaart, zonder een écht beleid te voeren. Als voorbeeld neemt ze de pensioenhervorming: "Wat deze minister van pensioenen doet, is iedere keer stukjes afnemen, tot je uiteindelijk een holle doos hebt", zegt Reniers, "Je hebt dus geen beleid maar gewoon een besparing."

"Moeilijk uit te leggen dat dit voor comfort is"
De Roover heeft op zijn beurt weinig begrip voor de dagenlange spoorstaking. "Ik denk dat het moeilijk uit te leggen is dat dit voor het comfort van de reiziger is". Reniers zei namelijk dat er ook gestaakt wordt voor de noden van de reiziger.

Reniers heeft begrip voor de frustraties van pendelaars maar benadruktde staking niet enkel om het statuut van spoorlui gaat. Maar dat vindt De Roover duidelijk nonsens: "Ik denk dat er vandaag weinig comfortabele pendelaars zijn geweest."

"Tijd dat licht bij vakbond gaat schijnen"
De Roover hoopt trouwens dat de vakbonden snel het voorbeeld van buitenlandse bonden volgen "die hun rol wel zeer constructief invullen." "En ik mag hopen dat het licht ook bij ons gaat schijnen", besluit hij.

"Wie vandaag weigert na te denken en alleen maar vasthoudt aan het vastgeroeste status quo, kan geen partner zijn", vindt De Roover.

Bekijk hier hoe pittig het debat tussen Reniers en De Roover eraan toe ging: