"Boetes voor wilde staking bij NMBS"

In de studio van VTM NIEUWS ging minister van Werk Kris Peeters dieper in op de stakingsgolf bij de spoorwegen. "Het protocol is zeer duidelijk: wilde stakingen kunnen niet. En als ze dan toch gebeuren bij de NMBS, dan is er een boete voorzien. Dat is afgesproken met de vakbonden." Peeters benadrukt dat die boete er nu ook moet komen.

Daarnaast hamerde de minister nog maar eens op de noodzaak aan een minimale dienstverlening. “Wij moeten die minimale, gegarandeerde dienstverlening zo snel mogelijk realiseren. Maar de paradox is: als je dat goed wil realiseren, moet je daar met het personeel over spreken."

"Politici in Wallonië moeten verantwoordelijkheid nemen"
“Politieke stakingen”, zo noemde Bart De Wever eerder deze week de vele acties in de gevangenissen en bij de spoorwegen. Kris Peeters blijft een stuk voorzichtiger: “Het is natuurlijk zeer delicaat om elke keer te zeggen dat het politieke stakingen zijn. Het is natuurlijk wel juist dat men in Vlaanderen bereidwilliger is en meer overleg pleegt dan in Wallonië.”

“Ik denk wel dat ook in Wallonië iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen.” En daarbij noemt Kris Peeters een iemand heel nadrukkelijk: “Bijvoorbeeld Elio Di Rupo heeft als premier een aantal hervormingen gelanceerd die wij in deze regering verderzetten. Wij gaan zelfs met sociale correcties nog verder dan Elio Di Rupo in zijn periode. Dus ik hoop dat politici die in Wallonië verantwoordelijkheid dragen, inzien dat dit voor niemand goed is.”

"38-urenweek wordt niet afgeschaft"
Bij vakbonden en veel werknemers wordt Kris Peeters steeds langer gezien als de doodgraver van de 38-urenweek, maar in de studio van VTM NIEUWS ontkent de minister dat hij die wil afschaffen. “Dat is niet juist. En als ze zeggen: 'wij willen ook instrumenten om het werk werkbaar te maken' - dat is ook onze bedoeling. Deze hervormingen zijn absoluut noodzakelijk en wij willen luisteren naar de vakbonden. Maar zij moeten ook redelijk zijn en niet beginnen stakingen en betogingen te organiseren voor ze tekst en uitleg hebben gekregen van de bevoegde minister.”