Peeters en Jambon: "Begrip voor betoging"

Vicepremiers Kris Peeters (CD&V) en Jan Jambon (N-VA) tonen begrip voor de vragen en bezorgdheden over de maatregelen die de regering heeft genomen, maar benadrukten dat die noodzakelijk waren. De hoeveelheid aan beslissingen toont voor beide excellenties ook aan dat ons land geen failed state is. Dat zeiden ze in ‘De Meulemeester in Debat’.

Minister van Werk Peeters kondigde in aan dat hij de sociale partners heeft uitgenodigd om deze en volgende week overleg te plegen over werkbaar en wendbaar werk. Het is voor Peeters hoog tijd een en ander te verduidelijken. Hij verwees naar "slogans" die tijdens de vakbondsbetoging werden gescandeerd. "Het is zonneklaar dat we de 38 urenweek niet willen afschaffen", verzekerde de minister. Het gaat er om dat de gemiddelde arbeidsduur voortaan op jaarbasis zal worden berekend, maar het is niet de bedoeling naar een werkweek van 40 of 45 uren te gaan.

Beide vicepremiers benadrukten dat de maatregelen die de regering heeft genomen noodzakelijk waren. “Ik begrijp het verzet wel. We hebben op korte tijd wel heel wat doortastende maatregelen genomen. Het is niet makkelijk voor de publieke opinie om die maatregelen te absorberen”, zei minister Jambon.