N-VA: "Vorder cipiers op bij staking"

De N-VA roept op om cipiers te verplichten te komen werken in de Brusselse en Waalse gevangenissen. Ze staken nu al meer dan 3 weken, militairen hebben intussen hun taken overgenomen. Of die opvordering er komt is maar de vraag, maar premier Michel heeft in de kamer wel aangekondigd dat de regering nu snel werk wil maken van een gegarandeerde minimum dienstverlening bij stakingen.

Op de meerderheidsbanken haalde Sophie De Wit (N-VA) de wet van 1939 op de "burgerlijke mobilisatie" aan om cipiers op te vorderen. "Die wet is perfect van toepassing op de situatie in de gevangenissen vandaag", vindt ze. De N-VA'ster merkte op dat er in Vlaanderen niet wordt gestaakt, hoewel daar minder cipiers per gevangenen zijn. "Ik stel vast dat dit een politieke staking is geworden, op de kap van de gedetineerden", haalde ze uit.

Ze verweet de vakbonden ook zelf de onderbezetting te organiseren waar ze tegen van leer trekken. Zo wees ze erop dat elke dag 901 cipiers op de 7.000 afwezig zijn. Bovendien is het syndicaal verlof de voorbije zes jaar zowat verdubbeld: in 2009 was sprake van 27 afwezigheden per dag, terwijl dat cijfer nu op 58 afwezigheden per dag om syndicale redenen liggen.

Voor Carina Van Cauter (Open Vld) is het duidelijk dat de stakingsgolf leidt tot een onhoudbare situatie. "Als er mensenlevens op het spel staan, dan vragen we u de dienst te verlenen", zei de liberale politica. Ze herhaalde dat het stakingsrecht weliswaar fundamenteel, maar niet absoluut is. Er is nood aan een regel "om te bepalen waar de grens ligt", ging Van Cauter voort. "Ik heb respect voor alle inspanningen en geduld dat u aan de gang heeft gelegd, maar we zijn nu echt op het punt gekomen dat de regering een beslissing moet nemen".