Discussie minimale dienst weer op tafel

De staking bij de cipiers zet de discussie over een verplichte minimale dienstverlening weer op de agenda. Dat stond in het regeerakkoord: er moet altijd een minimum aan dienstverlening zijn bij stakingen bij bijvoorbeeld de spoorwegen, Belgocontrol of in de gevangenissen. De N-VA en Open VLD willen dat nu doorduwen, maar CDenV blijft hameren op overleg met de vakbonden

 

Zo kan het niet verder bij stakingen. Tot die conclusie zijn de topministers het voorbije weekend al gekomen. Het stond al wel in het regeerakkoord, maar nu willen ze ook effectief werk maken van een minimale dienstverlening bij stakingen. De N-VA van Bart De Wever zit ook op die golflengte, en heeft wel vaker gepleit voor een hardere aanpak van stakingen bij de spoorwegen. Maar dit dossier ligt vooral gevoelig bij CD&V. De partij lag vorige week nog onder vuur bij de eigen achterban van de christelijke arbeidersbeweging, en blijft dus op eieren lopen.