S.pa: “Kaaimantaks vlot te omzeilen”

Wie zijn geld via een tussenstructuur op een rekening in belastingparadijzen heeft geparkeerd, kan niet gevat worden door de kaaimantaks. Dat bevestigt het kabinet van financiënminister Van Overtveldt. Sp.a-Kamerlid Peter Vanvelthoven wil dat de minister de achterpoort zo snel mogelijk sluit.

De kaaimantaks laat de fiscus toe om kapitalen die  door offshore-constructies in belastingparadijzen zijn ondergebracht te belasten. Dat kan alleen als de Belgische belastingplichtige rechtstreeks deelneemt aan de offshore-constructie. De wet voorziet niet dat er ook door zogenaamde 'dubbelstructuren' gekeken kan worden, waarbij iemand zijn geld versluist via bijvoorbeeld een Luxemburgse tussenvennootschap.

Peter Vanvelthoven vreest dat net de grootste en oudste vermogens effectief via een tussenweg in belastingparadijzen zijn geparkeerd. De vraag is hoeveel van de 57 miljard euro aan vermogen in belastingparadijzen de kaaimantaks zo ontloopt. Die moet jaarlijks 460 miljoen euro opbrengen. "We dringen erop aan dat de kaaimantaks zo snel als mogelijk hersteld wordt. We zullen zo'n voorstel indienen in het parlement als de minister blijft weigeren om het zelf te doen", kondigt de sp.a'er aan.

Volgens het kabinet van minister Van Overtveldt kunnen de bewuste dubbelstructuren aangepakt worden op basis van de algemene antimisbruikbepaling. Anders gezegd, nu de kaaimantaks bestaat, mag de fiscus proberen door een dubbelstructuur te kijken als hij onregelmatigheden vermoedt. Die antimisbruikbepaling is evenwel niet van toepassing op alle dubbelstructuren die al bestonden. "Dat klopt, maar dat is geen probleem want elke uitkering vanuit de tussenstructuur zal uiteindelijk belast worden als een dividend, " stelt het kabinet.