Parlementslid moet niet langer werken

De plenaire Kamer heeft het amendement weggestemd waarmee sp.a de voorwaarden voor de pensioenleeftijd voor parlementairen gelijk wil trekken met de pensioenvoorwaarden voor alle werknemers. Het amendement werd in de loop van de namiddag ingediend. De meerderheidspartijen stemden tegen, terwijl PS, sp.a, Ecolo-Groen en Vlaams Belang voor stemden en cdH, Défi en PP zich onthielden.

In een reactie stelt Kamerfractieleider Peter De Roover (N-VA) dat zijn fractie heeft tegengestemd omdat het initiatief een "goedkope manier was om bij het publiek te scoren", maar dat hij inhoudelijk openstaat om zonder taboe het debat te voeren, zij het dan "op de gepaste manier en onder de gepaste omstandigheden".

Het voorstel van sp.a bepaalt dat elke wijziging van het pensioenstelsel bij ambtenaren, zelfstandigen of werknemers, ook automatisch wordt doorgetrokken naar de parlementsleden. "Het kan niet dat parlementsleden nog steeds gunstigere pensioenvoorwaarden genieten. Dat is een grote onrechtvaardigheid", motiveerde fractieleidster Meryame Kitir.

Voor haar N-VA-collega De Roover was de manier van werken van de Vlaamse socialisten niet passend in een dergelijk ernstige aangelegenheid. Aanleiding was een actuele vraag van PVDA, waarop sp.a dan "halsoverkop" een amendement indiende. "Steekvlampolitiek", oordeelt De Roover.

"Technisch mank"
Behalve dat het voorstel volgens de N-VA'er "technisch mank" in mekaar zat, herinnert hij eraan dat in de vorige legislatuur eveneens wijzigingen aan het statuut zijn doorgevoerd. "Wij zaten in de oppositie en hebben toen geen spelletjes gespeeld. Ik denk dat dat de juiste manier van werken is", zegt De Roover. "Ik betreur dat sp.a eerder een show heeft opgevoerd dan naar oplossingen gezocht".

Toch zegt De Roover ervoor open te staan zonder taboes inhoudelijk het debat te willen voeren. "We vragen van de burger een inspanning om langer te werken. Dan is het absoluut redelijk dat wij de dezelfde inspanning zouden doen. Ook al hebben we de vorige legislatuur een stap gezet, het dossier is niet gesloten", besluit hij.