Jambon blijft bij uitspraak over vierende moslims

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) blijft erbij: er zijn moslims die de aanslagen op ons land gevierd hebben. Dat zei hij vanmorgen in een nieuw interview aan VTM NIEUWS. Hij heeft op die uitspraak afgelopen weekend harde kritiek gekregen, ook binnen zijn eigen meerderheid. Er zijn straatfeesten uitgebroken in Brussel, zegt Jambon en in sommige klassen supporteren de leerlingen voor IS. Het parket bevestigt dat niet.

Dit weekend gaf Jambon een interview aan De Standaard waarin hij zei dat “een significant deel” van de moslimgemeenschap aan het dansen was na de aanslagen van 22 maart. Daarop kreeg Jambon heel wat kritiek, ook vanuit de meerderheid. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zei: "Ik denk dat in deze moeilijke tijden iedereen recht heeft op kleine foutjes, maar we moeten polarisering zoveel mogelijk vermijden. Op dit moment werken we goed samen en daarom verkies er niet verder op in te gaan”, zei Geens nog. 

Significant
Volgens Jambon gaat het om feiten die mij meegedeeld zijn in de Nationale Veiligheidsraad. "Ik denk dat het in een democratie goed is om feiten bij naam te noemen en dat dit het debat bevordert", zei hij vandaag. Jambon blijft bij zijn uitspraken van dit weekend: "Significant heeft niets met percentages of aantallen te maken. Dat zijn fenomenen waarvan je verschillende facetten ziet. Daar blijkt een draagvlak te zijn en dit moeten we aanpakken." 

Stigmatiseren
Volgens Jambon scandeerde een groepje jongeren ook leuzen pro IS en in Anderlecht verstoorden leerlingen de minuut stilte in de klas. Op een conferentie in Den Haag sprak hij zelfs over straatfeesten. "Ik wijs absoluut niet naar een hele bevolkingsgroep", zegt hij. "Ik heb al meerdere keren gezegd dat we dat samen met de moslimgemeenschap oplossen, maar er is een minderheid die bij mij vragen doet oproepen. En dat fenomeen wil ik aanpakken, samen met de moslimgemeenschap."

Oppositie reageert scherp
De oppositie is scherp voor Jambon. Groen vindt dat hij veralgemeent en daarmee de hele moslimgemeenschap een etiket opkleeft. Ook de socialisten zijn kritisch, maar ze gaan niet voluit in de aanval: voorzitter John Crombez keurt ook de uitwassen af, die Jambon signaleert.

"Geen dossier"
Het parket heeft geen weet van straatfeesten in Brussel.  “Wat het parket van Brussel betreft is er een politie-interventie geweest op de avond van de aanslagen zelf", zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. "De politie is ter plaatse gekomen en hebben zes mensen meegenomen. Na verhoor is gebleken dat we geen enkel element hadden om die mensen ten laste te leggen. Ze zijn dan ook weer vrijgelaten. Het dossier is inmiddels zonder gevolg geklasseerd. Wij hebben geen weet van andere politionele tussenkomsten.”

Klacht
Dyab Abou Jahjah en Movement X, zijn organisatie die ijvert voor 'radicale gelijkwaardigheid', hebben ondertussen klacht ingediend tegen Jambon. "Dit kan niet zomaar passeren", vindt Abou Jahjah, die een pv liet opmaken voor aanzetten tot haat. "We hadden gehoopt dat gerechtelijke stappen niet nodig zouden zijn, omdat de minister ontslag zou nemen of de premier zich zou distantiëren van de uitspraken. Dat gebeurt echter niet, dus rest er ons geen andere keuze."

Volgens Abou Jahjah zijn de gevolgen van de uitspraak nu al merkbaar voor de moslimgemeenschap. "Onze kinderen worden op school aangesproken. Men vraagt hen of ze ook gedanst hebben", zegt hij.