Kris Peeters: "Ik sta wel aan uw kant"

Minister van Werk (CD&V) Kris Peeters probeert met een opmerkelijke Facebookpost aan damage control te doen, na de ophef rond zijn uitspraken gisteren. Peeters zei dat er bij de volgende begrotingscontrole pas echt “diep gesneden zal worden” en dat “iedereen boven zijn stand leeft.”

Met die uitspraken deed Peeters het nodige stof opwaaien. Vooral het element dat iedereen boven zijn stand leeft, schoot bij velen in het verkeerde keelgat. Maar Peeters zegt het nu spijtig te vinden dat “mensen voor wie het leven niet makkelijk loopt, de indruk hebben gekregen dat ik niet aan hun kant sta.” 

“Het tegendeel is waar”, is de boodschap van Peeters nu. “Mijn bekommernis is het welzijn van iederéén. En dan is de conclusie dat het tijd is voor een parler vrai”. En dus is een van zijn conclusies: “Een aantal taboes zal moeten sneuvelen”.

De volledige post lees je hier:
"Mensen voor wie het leven niet makkelijk loopt, hebben, door wat ik in een interview dit weekend in de krant Het Laatste Nieuws heb gezegd, de indruk gekregen dat ik niet aan hun kant sta. Dat vind ik spijtig, want het tegendeel is waar. In het interview heb ik vooral mijn oprechte bezorgdheid willen uitdrukken over de toekomst.

Ik zie als politiek verantwoordelijke scherp in dat we onze welvaart en ons welzijn niet op een solidaire manier zullen kunnen volhouden als we voortdoen zoals we bezig zijn, zonder maatregelen die moeilijk liggen en zullen liggen. En ik benadruk het woord “solidair”. Ik vertegenwoordig een partij die bij voorrang zorg wil dragen voor een duurzame toekomst, die bekommerd is om het lot van de generaties die nog komen, die de solidariteit tussen mensen, in de gezondheidszorg, ten aanzien van de uitdagingen van ondernemers en de verwachtingen van wie werkt of werkzoekend is, veilig wil stellen.

De komende 5 jaar gaan 200.000 mensen met pensioen. Zij hebben allemaal recht op een menswaardig pensioen. Wat we nu doen en beslissen of net niet beslissen, zal van grote invloed zijn op hen én op de generaties die komen. Ik wil iedereen in de ogen kunnen kijken, ook mezelf. Mijn bekommernis is het welzijn van iederéén. En dan is de conclusie dat het tijd is voor een parler vrai. Dan is het tijd om te zeggen dat excessen, zoals de Panama papers, niet meer kunnen. Ze zijn het tegenovergestelde van solidariteit: ze ontduiken de solidartiteit, terwijl zij die ontduiken die solidariteit het makkelijkst aankunnen. Dan is de conclusie dat we er zorg voor moeten dragen, met grote volharding, dat iedereen een bijdrage levert aan de sanering die on-ver-mijdelijk is. Dan is mijn conclusie dat een aantal taboes zal moeten sneuvelen. Dan is, bijvoorbeeld, het idee van dual income tax - het op dezelfde manier belasten van inkomsten uit kapitaal (dual income tax) als inkomsten uit arbeid – nu aan de orde.

Wie ijvert voor rechtvaardige belastingen heeft aan mij een bondgenoot. Ik zie wat eraan komt, ik wil te allen prijze vermijden dat het principe van solidariteit dat onze samenleving schraagt in de verdrukking komt en vooral die mensen treft die het minst weerbaar zijn. Ik sta aan de kant van die mensen, omdat hoe het hen vergaat voor mij een graadmeter is van de waarde van een samenleving.

Als ik mensen die het moeilijk hebben de indruk heb gegeven dat ik niet aan hun kant sta, dan betreur ik dat en spreek ik dat hier met grote nadruk tegen. Het tegendeel is waar. Hartelijk. Kris Peeters."

Bekijk ook: "Niet de burger, maar de staat leeft boven zijn stand"