Joëlle Milquet biedt haar ontslag aan

Joëlle Milquet (cdH) heeft haar ontslag aangeboden als minister van Onderwijs en Cultuur in de Franse Gemeenschap. Dat heeft de ex-vicepremier zelf meegedeeld. Milquet is door het gerecht in staat van beschuldiging gesteld voor belangenvermenging, dat bevestigt het federaal parket. De zaak draait rond het opzetten van 'fictieve jobs' op haar kabinet. Sinds 2014 loopt er een gerechtelijke procedure tegen haar.

In februari 2014 schreef Le Vif/L'Expressdat dat Milquet zes maanden voor de verkiezingen campagnemedewerkers had geronseld binnen haar kabinet. Ze was toen federaal minister van Binnenlandse Zaken en Gelijkheid van Kansen onder Elio Di Rupo. De kabinetsmedewerkers moesten enkel haar kiescampagne in Brussel voorbereiden, en dat is verboden. Een campagne mag namelijk niet worden gefinancierd met geld dat van de kabinetten of federale instellingen en administraties komt. Er staan zeer strenge regels op het inzetten van kabinetsmedewerkers in verkiezingscampagnes.

Ze zou vooral kabinetsmedewerkers met buitenlandse roots aangeworven hebben om haar campagne te voeren bij de allochtone gemeenschap. Een groot deel van hen was ook terug te vinden op de cdH-lijsten voor 25 mei.

Huiszoekingen
Het gerecht voerde in 2015 nog huiszoekingen uit in het huis van Joëlle Milquet (cdH) en bij enkele van haar kabinetsmedewerkers. Dat bracht VTM NIEUWS toen mee aan het licht.

Ondervraagd
Joëlle Milquet werd in februari van dit jaar al ondervraagd door Frédéric Lugentz, die door het parket-generaal aangesteld werd als onderzoeksrechter. Toen was het nog niet duidelijk of Milquet ergens van in verdenking gesteld werd. Een vraag om haar immuniteit op te heffen, was er in ieder geval nog niet.

“Joëlle Milquet blijft vasthouden aan haar onschuld. Er is geen sprake van schuldbekentenis. Maar het is natuurlijk ondenkbaar dat de minister in haar positie op haar stoel zou blijven zitten, terwijl het parket haar in verdenking stelt van een aantal feiten. Dat is politiek onmogelijk, dus ze moet wel vertrekken.”