Regering bereikt akkoord over begroting

De federale regering heeft vrijdag kort na middernacht een akkoord bereikt over de begrotingscontrole. Doel blijft voorlopig om in 2018 aan te knopen met een structureel evenwicht. Premier Charles Michel en zijn topministers stellen het akkoord zaterdagnamiddag voor op een persconferentie, maar een en ander sijpelde al door.

Kris Peeters verdedigt
Nadat de regering de budgettaire draad maandag weer oppikte na de aanslagen van 22 maart, had ze uiteindelijk nog een volle werkweek nodig om een akkoord te bereiken. Een reeks bilaterales en heel wat plenair vergaderwerk leverden uiteindelijk witte rook op. In totaal moest de regering op zoek naar zowat 2,2 miljard euro. De keuze om de extra 400 miljoen euro voor veiligheid naar aanleiding van de terreurdreiging buiten de begroting te houden was meteen een hele slok op de borrel, net als de "budgettaire neutralisering" van een reeks kosten verbonden aan de vluchtelingencrisis.

De instroom van nieuwe asielzoekers is intussen ook fors gedaald. "Een zeer zorgvuldig onderhandeld akkoord dat zeer goed in mekaar zit", zo liet CD&V-vicepremier Kris Peeters optekenen bij het buitenrijden van Hertoginnedal. "Ik zal dit voor meer dan tweehonderd procent verdedigen." Peeters bevestigde dat het arbeidsrecht hervormd wordt en dat het begrotingsgat zowel in de uitgaven als met extra fiscale inkomsten werd dichtgereden. Her en der valt te horen dat het onder meer gaat om een nieuwe taks op aanbieders van online gokspelen, een vervroegde verhoging van de accijnzen op diesel en tabak en een ruimer ingeschatte opbrengst van de doorkijktaks op fiscale constructies.

PanamaPapers
De PanamaPapers zijn daar allerminst vreemd aan, klinkt het. De regering hoopt bovendien dat het wereldwijde schandaal voor een schrikeffect zal zorgen en de toevlucht naar fiscale regularisatie - niet van Panama-dossiers - zal doen toenemen. Maar N-VA-minister van Financiën Johan Van Overtveldt heeft daarnaast nog een heel pakket antifraudemaatregelen uitgewerkt. Een taskforce met fiscalisten, experts en zelfs onderzoeksrechters zou dat pakket de komende dagen nog verfijnen en juridisch sluitend maken. Van Overtveldt kreeg daarnaast een mandaat om een hervorming van de vennootschapsbelasting op te zetten. Dat moet de fiscaliteit voor kmo's "rechtvaardiger" maken, klinkt het links en rechts.

Asielzoekers minder fiscale voordelen
Nieuw is voorts dat asielzoekers niet langer meteen bepaalde fiscale voordelen zullen genieten. Zo zou met name het systeem van kinderen ten laste gekoppeld worden aan een minimale verblijfsduur. Asielzoekers zouden pas na een bepaalde verblijfsduur in ons land aanspraak kunnen maken op de betrokken voordelen.

Maatregelen horeca na aanslagen
Specifiek voor de economische sectoren die de impact voelen van de aanslagen, denk aan de horeca, voorziet de regering dan weer de mogelijkheid om bepaalde sociale bijdragen tijdelijk uit te stellen. Dat moet met name bedrijven met tijdelijke liquiditeitsproblemen uit de nood helpen. MR-vicepremier Didier Reynders had daar donderdag nog op aangedrongen.

Andere maatregelen
De redesign van de overheid moet dit jaar nog steeds 100 miljoen euro opleveren, net zoals ook een reeks andere ingrepen behouden blijven die eerder al waren afgesproken maar nog niet zijn ingevoerd. Denk aan de karaattaks voor de diamantsector en de nieuwe regels voor vastgoedbevaks. Daarnaast zijn ook de afspraken afgeklopt over structurele hervormingen rond de diplomabonificatie bij de ambtenarenpensioenen, de flexibilisering van de werkweek, meer vrijheid voor de uitbetaling van overuren en rond het activeren van langdurig zieken. Zo komt bovenop het akkoord dat de sociale partners enkele maanden geleden bereikten over langdurig zieken een bijkomend integratietraject dat mensen sneller weer aan het werk moet krijgen.

38-urenweek
Zoals eerder al uitlekte gaat ook de 38-urenweek op de schop. In de plaats komt een systeem waarbij op drukke momenten meer gewerkt kan worden, wat dan gecompenseerd wordt door kortere werkweken in rustige periodes. Ook de uitbetaling van overuren wordt versoepeld en er komt een aangepast kader voor occasioneel overwerk.

Om 14u volgt er een persconferentie die de nieuwe maatregelen zal toelichten.