Regering op zoek naar 'slechts' 1,4 miljard

De federale topministers moeten op zoek naar 1,3 à 1,4 miljard euro om de begroting voor dit jaar op koers te houden. Dat werd maandagavond vernomen na afloop van de vergadering van het kernkabinet op Hertoginnedal. Een inspanning van dezelfde grootteorde werd zondagavond ook door sommige bronnen naar voren geschoven, al klonk het elders in de loop van maandag dat zowat 2 miljard euro niet onlogisch zou lijken.

De premier, de vicepremiers en de betrokken ministers zaten maandag sinds 17.00 uur samen. Als uitgangspunt voor de begrotingswerkzaamheden hanteerden ze de inspanning van 2,2 miljard euro uit het rapport van het Monitoringcomité - een aantal topambtenaren dat de begroting van dichtbij tegen het licht houdt. Daarbij kwam zowat 200 miljoen euro na zowel positieve als negatieve correcties in verband met de uitgaven in de sociale zekerheid en de fiscale inkomsten.

Miljard euro
Iets meer dan een miljard euro zou kunnen worden dichtgereden. Daarbij wordt rekening gehouden met provisies die Europa eventueel niet zou weerhouden bij de berekening van het structureel tekort. Het gaat om ongeveer 50 miljoen euro extra op het vlak van asiel en zowat 450 miljoen euro rond veiligheid.

Daarbij zou dan de "perfecte" uitvoering komen van reeds besliste maatregelen. Het gaat om genomen beslissingen die nog niet of gedeeltelijk zijn uitgevoerd. Daarbij is onder meer sprake van de Karaattaks. De regering wacht daarvoor op groen licht van Europa, maar er wordt naar verluidt een plan B voorbereid. Ook wordt verwezen naar de bankentaks en de vastgoedbevaks.

Geen deadline
De gesprekken gaan dinsdag voort in werkgroepen en bilaterale gesprekken. Wat woensdag te gebeuren staat, is nog onzeker. Donderdag en vrijdag staat de Europese top in Brussel op de agenda, waardoor het wellicht rustig zal zijn rond de onderhandelingstafel. Er werd geen deadline vastgelegd voor het einde van de werkzaamheden. De sfeer rond de tafel wordt als "sereen" omschreven, en zou nogal verschillen van de verklaringen die de voorbije dagen werden afgelegd.

"Er zullen nog pittige discussies volgen"
"De regering gaat met de grove borstel door de begroting. Ze heeft beslist één miljard gewoonweg niet te besparen en niet tot een begrotingsevenwicht te komen in 2018. Het is nu niet ander dan in vorige regering, met pakweg de PS", zegt VTM NIEUWS-journalist Dirk Van den Bogaert. Hij vermoedt dat er nog problemen zullen volgen binnen de regering en dat er nog pittige discussies gevoerd zullen worden.