Congresteksten CD&V gelekt

De ontwerpteksten van het grote congres van CD&V eind dit jaar, werden gelekt naar onze Wetstraatredactie. In het 133 bladzijden tellende document zet de partij al haar inhoudelijke lijnen uit, van belastingen tot milieubeleid. Zo wil de partij opnieuw inzetten op een vermogenswinstbelasting en rept ze met geen woord meer over een staatshervorming. 

De tekst werd vanavond door voorzitter Wouter Beke besproken op de algemene vergadering van zijn partij. Dat zijn alle leden van het politiek bestuur, samen met vertegenwoordigers van de basis, zowat de hoogste instantie van de partij. Het document werd verdeeld onder een beperkt aantal personen, en was 'onder embargo' en 'vertrouwelijk.' Het lek geeft nu inzicht in heel de inhoudelijke vernieuwing waarmee de partij later dit jaar wil uitpakken.

Geen staatshervorming 
Opmerkelijk is ook wat er niet in staat. De congrestekst heeft het op geen enkele manier over een mogelijke staatshervorming. Het woord wordt ook nergens vermeld. Wat de partij betreft, hoeven er de komende jaren dus geen stappen gezet te worden richting meer autonomie voor Vlaanderen. Na de zesde staatshervorming van de regering Di Rupo lijkt het communautaire voor CD&V dus eens te meer van de baan.  

Vermogenswinstbelasting en exit salariswagens
De partij spreekt zich in de teksten ook uit over een nieuwe vermogenswinstbelasting. Het moet dus verder gaan dan de tax shift zoals door de regering-Michel beslist. Ze wil ook een fiscale vereenvoudiging richting een duaal belastingsysteem, met inkomsten uit arbeid of kapitaal. Dat is een vereenvoudiging, die ons belastingstelsel eerlijker moet maken, met minder koterijen en achterpoortjes.

De partij pleit ook voor een verlaging van de vennootschapsbelasting. Bedrijven moeten dan minder van hun winst afdragen. Die maatregel werd recent voorgesteld door financiënminister Johan Van Overtveldt van de N-VA. CD&V verzet zich er tegen in deze huidige regering, omdat het niet in het regeerakkoord staat en budgettair onhaalbaar zou zijn.

Koning fiets
CD&V spreekt inzake mobiliteit letterlijk over 'Koning Fiets.' De fiets moet hét vervoersmiddel worden van de toekomst. De fiscale stimuli voor bedrijfswagens moeten geleidelijk afgebouwd worden. En het rekeningrijden, nu al ingevoerd voor vrachtwagens, moet uitgebreid worden naar private personen.