Vicepremiers wijzen "ontmijner" af

De federale vicepremiers wijzen het voorstel van de spoorbonden van de hand om een "ontmijner" het sociaal conflict bij de NMBS te helpen oplossen. "Het sociaal overleg kent sociaal bemiddelaars", zegt minister van Werk Kris Peeters (CD&V). "Ontmijners, verkenners en andere creatieve voorstellen zijn in het sociaal overleg niet aanwezig".

Om het sociaal conflict bij de NMBS uit het slop te helpen, vroegen vakbonden en directie vorige week aan minister van Werk Peeters bemiddeling te organiseren. De regering ging daar vrijdag op in. Ze stelde voor bemiddelaars het veld in te sturen, maar dan moesten de vakbonden hun stakingsaanzegging voor vijf dagen in januari opschorten. Maandag vroegen ACV en ACOD op hun beurt een ontmijner aan te stellen om de patstelling in het sociaal conflict te doorbreken. De vijf stakingsdagen in januari bleven voorlopig wel behouden.

Bij aanvang van het kernkabinet vanochtend onthaalden de vicepremiers die piste niet meteen op applaus. "Ik denk dat de regendans nu wel mag stoppen", stelde Alexander De Croo (Open Vld). "Je kan blijven vragen", vulde N-VA'er Jan Jambon aan. Het opschorten van de stakingsaanzegging was volgens Jambon een voorwaarde van de regering om een bemiddelaar aan te duiden. Het zou ook "niet fair" zijn iemand te laten bemiddelen terwijl eer een stakingsdreiging aanwezig is. Vicepremier Peeters noemde het voorstel dan weer "bizar en niet adequaat". Ontmijners en verkenners zijn niet in het sociaal overleg aanwezig. "We hebben die in de politiek gekend en die zijn niet allemaal succesvol verlopen", reageerde de CD&V'er. Ook hij noemt het belangrijk dat de "hypotheek" van een stakingsaanzegging wordt gelicht. Ook MR-vicepremier Didier Reynders blijft erbij dat de stakingsdreiging eerst aan de kant moet worden geschoven. Bevoegd minister Galant bevestigde dat de regering bij haar standpunt blijft.

Dat de spoorbonden willen praten over het sociaal conflict wijst er naar alle waarschijnlijkheid op dat de bonden een bocht voorbereiden. Dat zegt VTM NIEUWS-reporter Jelle Frencken. Er zijn signalen dat de staking niet onafwendbaar is. “Maar door de staking niet zonder meer af te blazen lijden de bonden toch geen gezichtsverlies bij hun achterban.”

De federale topministers, aangevuld met enkele vakministers, zitten sinds 09.00 uur opnieuw samen in de Lambermont. In de ambtswoning van de premier zoeken ze opnieuw naar een akkoord over verschillende dossiers die nog op tafel liggen. Naast de NMBS gaat het over de toekomst van het leger, het kerntakendebat bij de politie, de witte kassa, de reïntegratie van langdurig zieken op de arbeidsmarkt en asiel en migratie.

Het ziet er niet naar uit dat een Groot Kerstkkoord voor vandaag zal zijn. "De enige zekerheid voor het einde van het jaar is dat Kerstmis zal plaatsvinden", stelde De Croo. "Er zijn nog heel wat feestdagen", zei Jambon. "Als het geen Kerstakkoord wordt, dan is een Nieuwjaarsakkoord ook mogelijk". Ook Peeters liet horen bereid te zijn de komende dagen nog voort te onderhandelen. "Een goed akkoord is beter dan de timing van het akkoord", besloot Defensieminister Steven Vandeput (N-VA). In elk geval vindt morgen/woensdag een bijeenkomst plaats van het Overlegcomité tussen de verschillende regeringen en een ministerraad. Ergens daartussen komt het kernkabinet opnieuw bijeen.