425 miljoen dankzij nieuw fraudeplan

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft een antifraudeplan klaar dat 425 miljoen euro moet opbrengen. Dat schrijven verschillende kranten vrijdag. Van Overtveldt komt met een hele reeks maatregelen op de proppen in het plan, zoals onder meer het gebruik van zoveel mogelijk overheidsdata, samenwerking met Justitie en Sociale Zaken, het screenen van nieuwe digitale bedrijven als Uber en Airbnb, en een hogere inningsgraad van verschuldigde belastingen.

Voorts zal de rechter in de toekomst ook de mogelijkheid krijgen om de burgerlijke en politieke rechten af te nemen van grote fraudeurs, signaleert De Standaard. Iemand zonder die rechten mag onder meer geen openbare ambt bekleden en kan zich ook geen kandidaat stellen bij verkiezingen.

Volgens De Tijd komt er ook een nieuw soort misdrijf: de belemmering van het fiscaal toezicht. Concreet houdt dit in dat een belastingcontroleur die binnenvalt bij bedrijven niet meer kan worden tegenhouden als hij de bedrijfslokalen en de computers wil doorzoeken. Een andere opmerkelijke maatregel is de invoering van de Antigoon-bepaling in de fiscale wetgeving, zo melden De Morgen en Het Laatste Nieuws. Die bepaling zegt dat onrechtmatig verkregen bewijs niet automatisch nietig verklaard mag worden.