Europa wil 16-jarigen stemrecht geven

Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement moet de stemgerechtigde leeftijd worden verlaagd tot 16 jaar. Dat zegt het parlement in een resolutie die vanavond is goedgekeurd. Met zijn resolutie wil het EU-Parlement de stemprocedures in de 28 lidstaten stroomlijnen. De verlaging van de stemgerechtigde leeftijd naar 16 jaar, zoals nu al het geval is in Oostenrijk en in 7 van de 16 Duitse deelstaten, springt het meest in het oog.

"Ik bezoek vaak scholen en krijg van de leerkrachten steeds de vraag hoe ze hun leerlingen warm kunnen maken voor de Europese politiek", zegt Kathleen Van Brempt (sp.a). "Burgerschap en democratie maken deel uit van de eindtermen op school, maar ze zouden meer impact krijgen als jongeren ook effectief vanaf 16 jaar kunnen participeren aan de democratie." Om de ‘internetgeneratie’ meer te betrekken, zou vanaf 2019 ook online gestemd moeten kunnen worden.

De voorstellen van het Parlement worden nu naar de lidstaten gestuurd, die ze unaniem moeten   goedkeuren voor ze van kracht worden. Kathleen Van Brempt geeft toe dat het vooral om een "signaal" en een "suggestie aan de lidstaten" gaat.