Van den Bossche haalt uit naar Turtelboom

In tegenstelling tot wat Vlaams minister voor Energie Annemie Turtelboom beweert, waren er wel degelijk alternatieven voor de heffing van honderd euro die ze invoerde om de historische schuld van de groenestroomcertificaten weg te werken. Dat stelt Vlaams parlementslid en gewezen minister Freya Van den Bossche (sp.a) in een open brief aan Turtelboom. Van den Bossche werd door de Open Vld van Turtelboom verantwoordelijk geacht voor de miljardenput: de 'Turteltaks' was nodig om de 'Freya-factuur' te betalen, klonk het.

"U heeft een korte poging ondernomen uw vlaktaks te verdedigen, als zou het dé manier zijn om gezinnen aan btw te doen ontsnappen en als zou er werkelijk geen enkele andere wettige mogelijkheid bestaan", schrijft de sp.a'ster. "Het eerste is cynisch, aangezien uw kompanen van de federale regering zelf beslisten de btw op te trekken van 6 naar 21 procent. Het tweede is manifest onwaar. Er zijn veel alternatieven. Instrumenten die rekening houden met draagkracht. Of met het verbruik."

Voor Van den Bossche was "een spreiding van de kosten in de tijd, in combinatie met een jaarlijkse inbreng uit de begroting en een fatsoenlijke bijdrage van bedrijven die flink wat winst maken met groenestroomcertificaten" een meer dan redelijk alternatief.

"Ik ben socialist en u bent liberaal. Daarover gaat onze twist over en niets anders", aldus nog Freya Van den Bossche, die er nog aan toevoegt dat er in de Vlaamse regering "mensen zijn die het spel bij voorkeur correct spelen", zoals Jo Vandeurzen, Liebeth Homans, Sven Gatz en Philippe Muyters. "Misschien moet u hen maar een vragen hoe ze dat doen, moedig en eerlijk het eigen beleid verdedigen", eindigt ze haar open brief.

De volledige open brief leest u op de website van de sp.a.