Groep van Tien bereikt akkoord

Vakbonden en werkgevers hebben woensdagavond na tien uur onderhandelen een principeakkoord bereikt in het moeilijke dossier van de aanvullende pensioenen en enkele andere openstaande sociale kwesties. Dat heeft de voorzitster van de Groep van Tien, Michèle Sioen, bekendgemaakt.

Over de inhoud van dat "globaal akkoord" lossen vakbonden en werkgevers nog niets. Er moeten nog enkele details geregeld worden en de organisaties zullen ook nog terugkoppelen naar hun achterban. Vrijdag zou dan pas duidelijk worden hoe de sociale partners het rendement op de aanvullende pensioenen in de toekomst willen regelen. En dan is het afwachten of de regering het licht op groen zet.

"De grote lijnen zijn er, maar we moeten de teksten nog controleren en vertalen", legde Sioen uit. "Vrijdag zal iedereen zijn achterban consulteren om te kijken of men ermee kan leven. We gaan ook nog een gesprek hebben met de regering en dan vrijdag het volledige akkoord bekendmaken. Er is een globaal akkoord over alle openstaande thema': de tweede pensioenpijler, inkomensgarantie-uitkering en bepaalde dossiers van de Nationale Arbeidsraad en de RVA die nog open stonden."

Sioen verduidelijkte nog dat het akkoord "door alle leden van de Groep van Tien verdedigd zal worden bij hun instanties". De Groep van Tien hoeft ook niet meer fysiek samen te zitten, klonk het ook. De laatste punten en komma's zullen via een telefonische conferentie geregeld worden. Over het gegarandeerde rendement voor de aanvullende pensioenen wordt al een hele tijd gestreden. Na veel vergaderen en enkele verschoven deadlines leek het overleg afgelopen vrijdag op een mislukking uitgedraaid te zijn. Dat bracht de bal terug in het kamp van de regering, maar die sjotte hem meteen terug. Met succes, want nu is er dus eindelijk een akkoord.

Bij de vakbonden was het besef gegroeid dat de wettelijk bepaalde rendementsgarantie (3,25 procent voor de werkgeversbijdrage en 3,75 procent voor de werknemersbijdrage) in het huidige klimaat met lage rentes moeilijk houdbaar was. De verzekeraars zeggen dat al een hele tijd en ook de werkgevers vroegen een wijziging. Zij moeten immers de tekorten bijpassen als de verzekeraar of het pensioenfonds het minimumrendement niet haalt.

De bonden willen echter dat het aanvullend pensioen, dat zij zien als uitgesteld loon, aantrekkelijk genoeg blijft. Als de opbrengst niet hoog ligt, heeft het volgens hen immers geen zin meer om geld opzij te zetten. Daarom eiste ACV-onderhandelaar Mathieu Verjans woensdag voor aanvang van de marathonvergadering dat de werkgevers "een stap zouden zetten".

Als alle vakbonden en werkgevers groen licht krijgen van hun achterban, is het aan de regering. Die gaf recentelijk bij monde van premier Charles Michel nog aan dat ze het sociaal overleg belangrijk vindt. Maar de premier vroeg toen ook respect voor twee "belangrijke beginselen": het budget moet onder controle gehouden worden en het regeerakkoord moet gerespecteerd worden.