Groenen: "Geef concrete cijfers"

Groen en Ecolo vragen dat de federale regering duidelijke begrotingcijfers vrijgeeft voor het debat over de state of the union, die premier Charles Michel dinsdag in de Kamer voorleest. De groene fractie heeft daarover een brief geschreven naar Kamervoorzitter Siegfried Bracke.

"Voorlopig moeten wij het als verkozenen des volks stellen met het opvragen van een presentatie bij journalisten. In de televisiestudio's vandaag circuleerden echter allerlei cijfers. Bijvoorbeeld over de 100 euro voor elke werknemer is heel wat onduidelijkheid. Regeringswoordvoerders lijken over meer informatie te beschikken dan is gepresenteerd aan de media", schrijven Kristof Calvo en Jean -Marc Nollet.

Ze vragen dat Kamervoorzitter Bracke er bij de regering op aandringt om de nodige informatie vrij te geven voor dinsdagochtend. "Voor een inhoudelijk en fair parlementair debat lijkt ons dat fundamenteel".

Bij de regeerverklaring een jaar geleden protesteerden de groenen fors tegen het uitblijven van concrete begrotingscijfers.