Kernkabinet zit samen over begroting

Het kernkabinet is omstreeks 19.00 uur opnieuw bijeengekomen om te onderhandelen over de begroting en de taxshift. Het is nog onduidelijk wanneer de federale regering de zoektocht naar miljoenen euro's zal kunnen afronden.

De federale regering hervatte dinsdag de werkzaamheden over de begroting van volgend jaar en de fiscale verschuiving. De ploeg van premier Charles Michel moet het deze zomer bereikte akkoord over de taxshift verder uitwerken en de begroting voor 2016 op de rails houden. Er moet immers extra geld gevonden worden.

Volgens sommige berichten zouden de fiscale ontvangsten 882 miljoen euro lager uitvallen dat eerst geraamd, maar volgens het kabinet van Financiën bleek uit een eerste analyse dat die schatting overdreven was. De cijfers van Financiën werden vrijdag onder de loep genomen in technische werkgroepen.