7 op 10 ziet taxshift als steun voor rijken

De taxshift van de regering-Michel is een maatregel voor de allerrijksten en de hoge inkomens. Die overtuiging leeft bij ruim zeventig procent van de Vlamingen. Dat blijkt uit De Grote Peiling van VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws. Bovendien gelooft amper zeventien procent dat de tax shift voor meer koopkracht zorgt.

Het beeld dat de gemiddelde Vlaming over de taxshift heeft, is niet bepaald rooskleurig. Zo denkt 43 procent dat het vooral de allerrijksten zijn die ervan profiteren. Het gaat dan om mensen die hun inkomen halen uit vermogen. Nog eens 28 procent zegt dat het vooral de hoge inkomens zijn die baat hebben bij de taxshift. Anders gezegd: 71 procent ziet vooral voordelen voor de rijke klassen.

Armsten

Helemaal erg is het voor de armsten: amper drie procent denkt dat de taxshift iets oplevert voor mensen die leven van een uitkering, dertien procent ziet voordelen voor de lage inkomens. De overige dertien procent denkt dat de middenklasse gebaat is bij de taxshift.

CD&V

Opmerkelijk is dat ook de kiezers van de regeringspartijen in die richting denken. Zo denkt maar liefst 46 procent van de CD&V-kiezers dat de allerrijksten profiteren. De partij zit al van meet af aan gewrongen met de taxshift en ziet dat nu ook doorsijpelen bij de kiezers. Enkel bij MR is de balans positief voor de lagere inkomens: 54 procent ziet het meeste voordelen voor de middenklasse, lage inkomens en de armsten. Bij de Vlaamse regeringspartijen is het beeld negatief.

Koopkracht

Ook over de concrete gevolgen van de taxshift is het beeld van de Vlaming niet positief. Zo denkt 83 procent dat er geen extra koopkracht zal komen door de maatregel. Extra werkgelegenheid komt er ook niet, denkt zeventig procent. Enkel als het over wat extra ademruimte voor ondernemingen gaat, is er wat positief nieuws te rapen: 54 procent ziet goede gevolgen.