Wat is probleem nu juist in Linkebeek?

Wie de politiek van Linkebeek niet zo goed volgt, vraagt zich waarschijnlijk af wat er het probleem juist is. De communautaire bom die Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans gisteren loste, heeft namelijk een voorgeschiedenis van bijna tien jaar. De benoeming van Vlaams oppositielid Eric De Bruycker tot burgemeester is het hoogtepunt van een jarenlange strijd tussen de Vlaamse regering en de Franstalige meerderheid in Linkebeek.

Faciliteiten en Franstalige oproepingsbrieven

Linkebeek is een Vlaamse faciliteitengemeente, wat betekent dat de Franstaligen er bepaalde rechten genieten. Zo moet het bestuur inwoners zowel in het Nederlands als in het Frans te woord kunnen staan. Dit is het centrale onderwerp van discussie tussen Vlaamse regering en Franstalige politici in Linkebeek.

De problemen begonnen in 2006 toen Damien Thiéry met zijn Franstalige lijst de absolute meerderheid behaalde. De Vlaamse regering wou Thiéry niet benoemen tot burgemeester omdat hij de taalwetgeving niet respecteerde. Zo had hij de oproepingsbrieven voor de verkiezingen enkel in het Frans verstuurd. Hoewel Thiéry officieel niet benoemd werd, bleef hij de hele termijn van zes jaar waarnemend burgemeester, wat in de praktijk weinig verschil uitmaakte.

Bij de verkiezingen van 2012 vond exact hetzelfde probleem plaats. Thiéry liet enkel Franstalige oproepingsbrieven versturen en behaalde een nog grotere absolute meerderheid. Toch weigerde de Vlaamse regering opnieuw om hem te benoemen. Thiéry stapte naar de Raad van State, die de Vlaamse regering gelijk gaf.

Sluitstuk van jarenlange impasse?

Vorige maand probeerde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans eindelijk een einde te maken aan de politieke chaos. Ze wil bij wijze van compromis de Franstalige schepen Yves Ghequière benoemen tot burgemeester, maar hij slaat het aanbod af. Volgens Ghequière is het namelijk "niet democratisch" dat hij burgemeester zou worden, omdat de bevolking van Linkebeek duidelijk Thiéry heeft verkozen.

Nu is Vlaams oppositielid Eric De Bruycker benoemd als burgemeester, maar hij zei wel uitdrukkelijk dat hij enkel burgemeester zou blijven “met steun van de meerderheid in de gemeenteraad”. Hoe dit communautaire conflict zal aflopen is nog onduidelijk, maar het is wel zeker dat dit de MR van premier Charles Michel – waar Damien Thiéry lid van is – in een lastig parket brengt, omdat ze samen met N-VA regeren.