De Bruycker legt eed af in Linkebeek

Eric De Bruycker heeft de eed afgelegd als burgemeester van Linkebeek. Gisteren werd hij benoemd door minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), wat voor heel wat heisa zorgt. De Bruycker is namelijk een van de twee Nederlandstalige oppositieleden in Linkebeek.

De burgemeestersbenoeming sleept al enige tijd aan in Linkebeek. Na de verkiezingen van 2012 was  Damien Thiéry (MR) de man die de meerderheid in de sjerp wou zien. Zijn benoeming werd tegengehouden door de Vlaamse regering, omdat hij de taalregels overtrad. Thiéry stapte naar de Raad van State, maar ving bot.

De Franstalige meerderheid besloot om geen kandidaat meer voor te dragen, waarop Homans Yves Ghequière (die ook op de lijst van Thiéry stond) de burgemeesterssjerp aanbood. Ze hoopte het conflict zo te ontmijnen, maar Ghequière weigerde, de impasse was compleet.

En dus probeert Homans het nu met een communautaire bom. In het VTM NIEUWS kondigde ze aan dat ze Eric De Bruycker, Nederlandstalig oppositielid in Linkebeek, tot burgemeester benoemt. Hij aanvaardde, onder voorwaarden. Als de Franstaligen niet meewerken, stapt hij op.