Dossier Vluchtelingencrisis

"Boete voor wie zich niet genoeg aanpast"

Wie niet genoeg inspanningen levert tijdens het inburgeringstraject, kan een boete krijgen. Dat heeft Vlaams minister voor Inburgering Liesbeth Homans gezegd in de studio van VTM NIEUWS. Het inburgeringstraject is verplicht in ons land en tot nu toe geldt er een inspanningsverbintenis, maar vanaf 2016 wordt dat een resultaatverbintenis. 

“Wie een inburgeringstraject volgt vanaf 1 januari 2016, zal ook een resultaat moeten kunnen voorleggen. Dat is nieuw en in het voordeel van de betrokkenen. Als ze nu niet voldoende inspanningen leveren om een resultaat te halen, dan werken wij ook met een boetesysteem. Die boetes kunnen variëren van 50 tot 5000 euro.”

“Als u weet dat een gemiddeld inburgeringstraject 4300 euro kost, dat wij geven van uit de gemeenschap aan die mensen om hen alle kansen te geven om hen te integreren en te functioneren in onze maatschappij, dan vind ik dat er ook iets tegenover mag staan.”

Volgens de huidige prognoses die Homans aanhaalde, zullen er zich de komende maanden 20.000 personen in Vlaanderen vestigen na hun eventuele erkenning. Vlaanderen voorziet een budget van 120 miljoen euro om de vluchtelingencrisis het hoofd te bieden. De helft daarvan gaat naar inburgering, aldus Homans.