Bourgeois: "Besparen om te groeien"

De Vlaamse regering is erin geslaagd het tekort voor 2016 beperkt te houden en wil in 2016 4,5 miljard euro investeren. De Vlaamse regering heeft wel bijkomend bespaard, maar "gematigd en gespreid". "Niet ondanks, maar dankzij deze besparingen creëren we perspectief, perspectief om te groeien", zo zei Vlaams minister-president Geert Bourgeois maandag in zijn Septemberverklaring.

Minister-president Bourgeois schetste in zijn tweede Septemberverklaring de positie van Vlaanderen in een snel veranderende wereld. Hij verwees daarbij onder meer naar dieselgate, de wereldeconomie, de landbouwcrisis en de vluchtelingencrisis. Vlaanderen wil die veranderingen niet zomaar "ondergaan". "We willen mee de motor zijn van de vooruitgang op onze planeet", aldus Bourgeois.

Wat de vluchtelingencrisis betreft, is Vlaanderen alvast "voorbereid". Vlaanderen voert daarbij een "humaan, maar niet vrijblijvend beleid". Nieuwkomers krijgen kansen, maar moeten tegelijk onze normen en waarden respecteren. "Hier wijken we geen duimbreed van af".

Om het tekort voor 2016 binnen de perken te houden, kiest de Vlaamse regering voor verdere saneringen. Volgens Bourgeois gebeurt dat vooral op de eigen werking en zijn de besparingen "gematigd en gespreid".

Maar naast besparingen is er ruimte voor nieuwe investeringen (4,5 miljard euro in 2016) en hervormingen. Zo komt er vergroening van de Vlaamse verkeersbelasting dat de verkoop van milieuvriendelijke wagens moet aanzwengelen. "Kortom, we zitten op het juiste pad. Een pad waar we de belastingen verlagen, fors extra investeren in onze mensen en onze economie én een begroting in evenwicht afleveren", aldus nog Bourgeois.

De Vlaamse regering gaat 70 miljoen besparen. “Al gaat de Vlaming dat niet voelen volgens de regering”, zegt VTM NIEUWS-journalist Jan De Meulemeester. “Maar de besparingen die vorig jaar zijn ingezet, blijven natuurlijk van kracht.” Voor de oppositie zijn het opnieuw besparingen “op de kap van de gewone mens.”