N-VA: "Pas kindergeld na 4 jaar in België"

Als het van N-VA afhangt, krijg je pas volledig kindergeld als je minstens vier jaar in België hebt gewoond. "De vluchtelingenstroom is een feit, op deze manier willen we de sociale zekerheid voor alle Belgen blijven garanderen", zegt Kamerlid Sarah Smeyers maandag in De Morgen en Het Laatste Nieuws.

In het wetsvoorstel dat door Smeyers wordt ingediend, staat dat er enkel volledig kindergeld wordt toegekend aan wie minstens vier van de laatste tien jaar in België gewoond heeft. Concreet stelt N-VA voor dat je na 1 jaar wettelijk verblijf in ons land recht hebt op 25 procent van het kindergeld. Na twee jaar wordt dat 50 procent, na drie jaar 75 procent en pas na vier jaar 100 procent. "Dan is wat je hebt bijgedragen in verhouding met wat wordt uitgekeerd", zegt Smeyers. Toch hoef je volgens haar voorstel niet gewerkt te hebben om in aanmerking te komen.

De nieuwe regel zou niet alleen voor asielzoekers gelden, maar voor alle Belgen. De partij maakt zich sterk dat hij daarom niet in strijd is met de Conventie van Genève. Opmerkelijk is ook dat het wetsvoorstel federaal wordt ingediend, terwijl kinderbijslag een regionale bevoegdheid is.