Ghequiere nieuwe burgemeester Linkebeek

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) heeft Yves Ghequiere benoemd tot burgemeester van Linkebeek. Ze wil daarmee een einde maken aan de jarenlange burgemeesterscarrousel in de faciliteitengemeente.

Komt er dan stilaan toch een einde aan de aanslepende vaudeville in Linkebeek? De problemen in de faciliteitengemeente slepen al sinds 2007 aan. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd Damien Thiéry tot tweemaal toe door de gemeenteraad als burgemeester voorgedragen. Deze voordracht werd telkens door de Vlaamse regering geweigerd omdat Thiéry de taalwetgeving had overtreden. De Vlaamse regering wist zich daarbij gesteund door uitspraken van de Raad van State.

De situatie blokkeerde en het leek erop dat de carrousel opnieuw rondjes bleef draaien. Minister Homans drong er bij de gemeenteraad verschillende keren op aan een nieuwe burgemeester voor te dragen. De Linkebeekse gemeenteraad deed dit echter niet en bleef Damien Thiéry als waarnemend burgemeester aanduiden. Ook tijdens de jongste gemeenteraad van maandag 7 september, waar op vraag van minister Homans een regeringscommissaris aanwezig was, werd geen geldige voordrachtsakte ingediend.

"Uitslag verkiezingen gerespecteerd"

Daarom heeft Homans nu beslist om Yves Ghequiere te benoemen tot burgemeester. Ghequiere werd in 2012 op de lijst van Thiéry verkozen. Dat gebeurde met de op een na meeste voorkeursstemmen. Homans vindt dan ook dat ze met haar beslissing de "de verkiezingsuitslag respecteert en respect toont voor de lokale democratie en de politieke machtsverhoudingen".

Bedoeling is dat de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant de nieuwe burgemeester snel uitnodigt om de eed af te leggen. Volgens Homans is de benoemingsprocedure afgerond en is Ghequiere op de hoogte gebracht van de beslissing. De N-VA-minister hoopt dat met haar 'démarche' een einde komt aan "de lang aanslepende kwestie van de niet-benoemde burgemeesters in de faciliteitengemeente".