Dossier Vluchtelingencrisis

"Beslissingsstop voor aanvragen uit Bagdad"

Volgens Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is de toestroom van de vluchtelingen deze week voor het eerst gestabiliseerd. “Deze week waren er zo’n 1.700 nieuwkomers. Dat is nog heel hoog, maar er was voor het eerst geen sterke stijging ten opzichte van vorige week.”

In tegenstelling tot wat er gedacht wordt, komt amper één op de vijf aanvragen van Syriërs. “Meer dan de helft van de aanvragers zijn jonge mannen uit Bagdad. Dat is verdacht. Daarom hebben we besloten een beslissingstop te zetten en het Bagdad-beleid ‘on hold’ te zetten. Zolang het onderzoek loopt, krijgen zij geen asiel in België. Hun antwoorden op de vragen zijn allemaal te stereotiep, vandaar het onderzoek en de beslissingsstop.”