Sp.a wil senaat van 'gewone mensen'

Sp.a-kamerlid Peter Vanvelthoven wil de Senaat omvormen tot een door loting samengestelde volkskamer. Gewone burgers zouden zo, naast verkozen politici, de maatschappij van de toekomst mee vorm kunnen geven. Dat plan heeft hij vandaag voorgesteld. De volkskamer zou bestaan uit 150 leden die uitgeloot worden uit de stemgerechtigde kiezers en de jongeren tussen 16 en 18 jaar.

De Senaat is volgens Vanvelthoven sinds de zesde staatshervorming "behoorlijk inhoudsloos" geworden. Een volkskamer kan volgens hem een meerwaarde "in het kwadraat" bieden en zou België opnieuw een democratische voorloper in de wereld maken.

Verkozen door loting

De samenstelling van de volkskamer zou in het plan in twee fasen gebeuren. Door een eerste loting worden 10.000 mensen aangeduid onder de 7,87 miljoen kiesgerechtigde Belgen en de jongeren tussen 16 en 18. Verkozen politici worden uitgesloten. Na een inleidende vergadering kunnen deze 10.000 mensen die interesse hebben zich kandidaat stellen voor een tweede loting van de 150 mensen die effectief in de volkskamer zullen zetelen.

Zij zetelen gedurende één jaar en kunnen bij de aanvang twee onderwerpen kiezen waarover ze een wetsvoorstel willen opstellen. Daarnaast kunnen ze ook twee wetsvoorstellen of -ontwerpen evoceren. De Kamer kan de voorstellen van de volkskamer goedkeuren, amenderen of wegstemmen. Dat laatste moet echter met een meerderheid van 60 procent van de uitgebrachte stemmen. Ook de amendementen van de volkskamer op geëvoceerde teksten kunnen enkel met een meerderheid van 60 procent verworpen worden door de volksvertegenwoordigers.