Geens: "CD&V moet niet alleen ACV dienen"

“Het is vandaag bijzonder moeilijk om akkoorden te sluiten, zowel nationaal als internationaal. Dat was ook zo in de onderhandelingen over de tax shift," zegt minister van Justitie Koens Geens (CD&V) in de studio's van VTM NIEUWS. "Akkoorden zijn soms oppervlakkig of niet volledig doorgedacht, door de druk van de internationale markten. Waardoor er nadien ruimte ontstaat voor verschillende invullingen.”

Over de concrete uitwerking van de tax shift verwacht Geens dat premier Michel verschillende gesprekken zal opstarten. “Elke partij zal daarbij zijn inbreng doen.” CD&V staat onder druk van zijn achterban, zoals het ACV en de CM. “Ik zou die achterban om wat vertrouwen willen vragen in de manier waarin CD&V zich inzet voor het sociaal overleg”, zegt Geens. “Want er is geen enkele partij die zo in de bres springt voor zijn achterban dan CD&V.”

“Wij zijn er trouwens even goed voor de werkgevers. En u mag gerust weten dat de verlaging van de werkgeversbijdrage in de vorige regering er vooral is gekomen op vraag van CD&V. Wij doen ons uiterste best, maar we zijn er voor het algemeen belang. En niet alleen aan voor het belang van het ACV en de CM.”