Regering: "Cijfers Crombez verkeerd"

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) reageert fors en uitgebreid op het interview dat SP.A-voorzitter John Crombez deze middag gaf. Die zei dat een gemiddeld gezin 679 euro verliest door het beleid van de centrumrechtse regeringen. Van Overtveldt stelt dat gezinnen net meer zullen overhouden aan het einde van de legislatuur. 

"Alle cijfers (NBB, Europa, ...) tonen aan dat de globale belastingdruk eindelijk daalt, in tegenstelling tot wat vroeger het geval was, toen de SP.A in de regering zat. De belastingen dalen en aan het einde van de legislatuur zullen mensen netto fors meer overhouden."

"Dat is via de tax shift uiteraard voor een deel gecompenseerd met lastenverschuivingen elders, dat is net de filosofie van een tax SHIFT. Maar globaal dalen de belastingen, omdat de verlagingen groter zijn dan de verhogingen elders."

"Bovendien saneert deze regering  ook een tekort weg van meer dan 12 miljard euro of 1200 per Belg, zonder de belastingen te verhogen maar door de uitgaven van de overheid te verlagen. Dat is een erfenis van de socialisten die we eindelijk kunnen en moeten wegwerken."

Lees hier de volledige reactie:

"De heer Crombez had het ook over een gebrek aan controles op grote ondernemingen.  Het is nota bene deze regering die speciale centra voor controles op grote ondernemingen heeft opgestart.

De cijfers die Kamerlid Van Velthoven eerder deze week aanhaalde (“In geen enkel OESO-land zijn er zo weinig fiscale controleurs die grote bedrijven en multinationals controleren als in België”) zijn gedateerd en creëren een beeld dat niet correct is.  Sterker nog : De cijfers (OESO) dateren van 2013, toen de partij van de heren Van Velthoven en Crombez in de regering zat.  De heer Van Velthoven heeft dus blijkbaar kritiek op het beleid dat zijn eigen partij jaren mee voerde. We kunnen daar enkel akte van nemen en overgaan naar de actuele en correcte gegevens:

De Centra (voor controles op) Grote Ondernemingen werden onder deze legislatuur opgericht en zijn samengesteld uit 285 personeelsleden. In totaal telt België 16.000 belastingsplichtigen die als grote ondernemingen beschouwd worden. Dit betekent dat ieder personeelslid 45 dossiers behandelt. Deze centra zullen in de komende maanden versterkt worden met 68 extra personeelsleden.

De vergelijking tussen de verschillende landen moet ook correct gebeuren. Indien België dezelfde criteria als Frankrijk zou toepassen, zouden er slechts 300 'grote ondernemingen' in ons land zijn, en dus ongeveer 1 dossier per controleur.

Tenslotte: het rondstrooien van foutieve informatie door de SP.A  zal niets veranderen aan het feit dat deze regering doet wat moet : een rechtvaardig en transparant fiscaal beleid voeren."

Deze regering doet wat in het verleden blijkbaar niet mogelijk was: maatregelen nemen zodat ook de meest vermogenden een bijdrage leveren.  De heer Crombez heeft in het verleden de mond vol gehad van een belasting op juridische constructies in het buitenland.  Deze regering maakt er met de Kaaimantaks ook echt werk van, al in het eerste jaar van de legislatuur.

Bovendien gaan we op vlak van fraudebestrijding verder dan in het verleden en worden hiervoor extra mensen aangeworven. Het personeelsbestand van de BBI stijgt met maar liefst 15%. Het fiscaal beleid van deze regering pest de gewone burger niet, maar pakt de grote vissen, met bijkomende mensen en middelen."