Akkoord over extra opvang asielzoekers

De federale ministerraad heeft een akkoord bereikt over de creatie van zo'n 2.500 bijkomende opvangplaatsen voor asielzoekers, op vraag van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. Vanaf mei is het aantal asielaanvragen in ons land meer dan verdubbeld, tot bijna 3000 aanvragen in juli. Om te voorkomen dat de asielzoekers op straat moeten slapen, gaan nu een aantal opvangplaatsen weer open zoals dat van Holsbeek, ook legerkazernes moeten de extra instroom opvangen.