Wie profiteert nu eigenlijk van taxshift?

Open Vld is sterk gekant tegen belastingverhogingen, toch gaat de btw op elektriciteit ineens fors omhoog. “Maar de koopkracht gaat ook wel serieus vooruit”, countert Alexander De Croo. “Mensen die werken gaan er op vooruit op gebied van koopkracht. Mensen met een laag- of middenloon moeten bij het eind van deze legislatuur maandelijks €100 meer overhouden dan bij het begin van de legislatuur.” Maar hoeveel mensen dat precies zijn, daar antwoordt De Croo niet op.

“Iedereen gaat profijt halen op het gebied van koopkracht. Iedereen zal vooruit gaan. De laagste en middeninkomens houden er proportioneel het meest aan over. Maar belangrijker voor die groep is dat het verschil tussen werken en niet-werken groot genoeg te houden.”

De Croo ontkent dat het de gewone burger is, die extra zal moeten betalen. “Een deel van deze taxshift wordt gefinancierd door een overheid die efficiënter gaat werken en waardoor de globale lasten verlagen.”