"Gemiste kansen bij taxshift"

Uit verschillende hoeken komt er kritiek op de maatregelen die de overheid neemt voor de taxshift.

De rijkentaks was één van de pijnpunten in de politieke discussie en op dat vlak is er dan ook niet veel gerealiseerd, zegt fiscaal expert Michel Maus. Verder ziet hij nog enkele gemiste kansen. “Men had verder kunnen gaan in de taxshift door de gunstregimes te saneren. Er zijn heel wat fiscale aftrekposten waarover men eens moet nadenken of die vandaag nog wel gunstig zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan belastingvermindering voor huispersoneel. Of bijvoorbeeld plastische chirurgie is vrijgesteld. Daarbij kunnen we vraagtekens zetten, maar men heeft die oefening niet willen maken.”

Unizo

Unizo is tevreden dat er een akkoord is bereikt over een taxshift, maar roept de regering op om bij de uitwerking ervan ook aan de kleine Vlaamse kmo's te denken. "Het is belangrijk dat zij een fundamenteel deel van de loonkostenverlaging krijgen", zegt topman Karel van Eetvelt van de ondernemersorganisatie.

De loonkostenverlaging voor de kmo's is voor Van Eetvelt absoluutnodig, zodat ze meer werkgelegenheid kunnen creëren. "Volgens de eerste informatie is daar geen duidelijke beslissing over genomen. Er is wel de verlaging van de werkgeversbijdrage van 33 naar 25 procent, maar de kleine kmo's genieten daar niet van want zij zitten al onder de 25 procent omdat ze lage lonen uitbetalen. Dit zal dus niet genoeg zijn om extra jobs te creëren."