Dit gaat u voelen van de taxshift

Met de taxshift wil de regering schuiven met belastingen waardoor de sociale lasten lager worden en de koopkracht verhogen. Met het akkoord zouden lage en middeninkomens 100 euro per maand meer overhouden. Tegen 2018 zou er volgens regeringsbronnen tot 7,9 miljard euro gemoeid zijn met de tax shift. Maar waar haalt de regering het geld voor die taxshift en vooral, wat betekent de tax shift voor u?

Btw op elektriciteit

De btw-verlaging op elektriciteit wordt ongedaan gemaakt. De vorige regering verlaagde de btw van 21 naar 6 procent, maar recente cijfers gaven aan dat de regeling aanleiding gaf tot oneigenlijk gebruik en een gat in de begroting sloeg. Bedoeling is de btw-verhoging te compenseren via maatregelen in de koopkracht.

'Vettaks'

Zoals verwacht komen er ook accijnsverhogingen op producten als tabak, alcohol en diesel. De zogenaamde ‘vettaks’ op ongezonde voeding zoals softdrinks met veel suikers komt er ook.

Werkgeversbijdrage

Wat u misschien niet gaat voelen, maar wel uw werkgever is de verlaging van de werkgeversbijdrage. Met oog op de concurrentiekracht wordt deze verlaagd naar 25 procent. De onderhandelaars kwamen bovendien voor een half miljard aan investeringsaftrek overeen. Onderzoek en ontwikkeling wordt goedkoper, net als nacht- en ploegenarbeid.

Speculatiebelasting

Daarnaast voert de regering-Michel nieuwe fiscale regels in voor vastgoedvennootschappen en is er sprake van een speculatiebelasting op beursgenoteerde aandelen van minder dan zes maand. Een efficiëntere overheid moet eveneens meer dan een half miljard euro in het laatje brengen. De roerende voorheffing gaat van 25 naar 27 procent. 

2017 en 2018

Tijdens de onderhandelingen raakte bekend dat N-VA ook voor 2017 en 2018 maatregelen wilde nemen, omdat de inspanning om de begroting op koers te houden, zich voor beide jaren zwaarder aandiende. Daarom worden voor 1 miljard euro aan extra structurele hervormingen gepland. Die situeren zich vooral bij de werkloosheid en pensioenen.