“Wachtkamers voor migranten”

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken zal morgen op een buitengewone Europese top in Brussel over het vluchtelingenprobleem een wachtkamersysteem voor vluchtelingen bepleiten. Het gaat over ‘hotspots’ in landen als Italië en Griekenland, die als springplank dienen naar West-Europa.

In de zogenaamde wachtkamers zou een onderscheid moeten worden gemaakt tussen echte vluchtelingen, uit landen in oorlog als Syrië of Eritrea enerzijds, en economische migranten anderzijds. Tot nu toe gebeurt dat onvoldoende, aldus Theo Francken. Hij vindt dat de huidige situatie beter kan en dat een weigering van een asielaanvraag ook echt een nee moet betekenen.