Regering staat voor 'megaministerraad'

De Vlaamse regering maakt zich op voor een megaministerraad. Op de ontwerpagenda van de (in principe) laatste ministerraad voor het zomerreces staan meer dan 140 punten en 25 mededelingen. Daarbij zit ook nog een pak grote dossiers, zoals de scholenbouw, Uplace, de besparingen bij de overheid, de plannen met het Saefthingedok in de Antwerpse haven,...

Het is een traditie. De laatste Vlaamse ministerraad voor het zomerreces kent steevast een goed gevulde agenda. Elke minister wil nog graag zijn/haar dossiers goedgekeurd krijgen. De gewoonte wil ook dat er nog verschillende grote en/of gevoelige dossiers op de agenda prijken. Vandaag is geen uitzondering op de regel. De regering-Bourgeois buigt zich over meer dan 140 agendapunten. Dat gaat van kleine technische beslissingen tot grote dossiers zoals de scholenbouw en de mobiliteitsafspraken rond winkelcentrum Uplace.

Opvallend is het grote aantal conceptnota's, minstens 15 in het totaal. Zo zijn er naast de geplande conceptnota rond scholenbouw van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) onder meer conceptnota's over het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid, de plannen met de Saefthingezone in de Antwerpse haven, een nieuw kader voor sociale koopwoningen en de voorbereiding van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2018.

Een greep uit wat er nog op de agenda staat: de generieke besparingen en kerntakenplannen binnen de Vlaamse overheid, de maximumsnelheid buiten de bebouwde kom, de aankoop van bussen bij De Lijn, het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP), de afslanking van de provincies,...