Eerste werkdag voor voorzitter Crombez

De kersverse sp.a-voorzitter John Crombez heeft maandagmorgen voor het eerst het partijbureau van de Vlaamse socialisten voorgezeten. Opvallend is dat zijn voorganger, aftredend voorzitter Bruno Tobback, daar niet meer inzit. Het partijbureau moet de dagelijkse lijn van de partij bepalen. Crombez heeft al beloofd dat die lijn veel scherper zal worden. 

Zaterdag verkozen de sp.a-leden niet alleen een nieuwe voorzitter. Ook achttien nieuwe leden van het partijbureau werden aangeduid. Ook zij mochten maandagmorgen naar de Grasmarkt in Brussel afzakken voor een eerste vergadering met Crombez als voorzitter. Voordien had Crombez al een personeelsvergadering achter de rug.

"Ik wil heel veel de straat opgaan, dichtbij de mensen. Dat is meteen de reden waarom ik niet in het parlement blijf", zij Crombez. Dat ontslag uit het Vlaams parlement wordt de komende dagen geconcretiseerd, eens de nodige afspraken zijn gemaakt over de fractiewerking.