Crombez en Tobback debatteren in Vooruit

Vanavond keken sp.a’ers John Crombez en Bruno Tobback elkaar in de ogen in het voorzittersdebat in de Gentse Vooruit. Het debat kwam nooit echt los en draaide vooral rond de vraag hoe de socialisten hun plaats in het politieke landschap opnieuw moeten vinden.

Het was Tobback zelf die aangaf dat die vraag veel aandacht moest krijgen: “Ik ben eigenlijk teleurgesteld dat het in de campagne te weinig over onze inhoud ging. Wat is links? En wat is onze rol?”, vroeg hij zich luidop af. En hij voegde er nog een pijnlijke vaststelling aan toe: “De mensen luisteren niet meer naar ons.”

"Links is het centrum"

Toch heeft Tobback geen pasklaar antwoord: “Ik kan geen antwoord uit mijn mouw schudden en denken dat we daarmee plots weer 25 procent van de kiezers zullen overtuigen.” De hand in eigen boezem dan? Ook niet volledig: “Het is niet dat we niet hard genoeg geroepen hebben de voorbije jaren, of niet links genoeg waren. Links is het centrum in dit rechtse land.”

Uitdager John Crombez ziet wel een probleem: “We moeten de problemen van de mensen weer durven benoemen, in hun taal. We moeten weer durven zeggen dat we voor deftige lonen en pensioenen staan, op een manier dat de man in de straat het begrijpt. Want dat zijn we nu kwijt.”

Goede sfeer?

Zit het dan wel nog goed in de partij, gezien de berichtgeving in De Morgen van afgelopen week. Crombez: “Een vijftiental mensen aan de top staan niet voor de hele partij. In het hart van de partij is de sfeer echt goed.” Tobback ziet dat enigszins anders: “Het hangt af van waar je kijkt”, geeft hij toe.

Minimuminkomen

Een lange inhoudelijke discussie, maar het debat werd ook concreet. Over het basisinkomen bijvoorbeeld. Zo zijn ze ook beiden voorstander van de invoering van een basisinkomen, al loopt hun mening over de inhoud daarvan uiteen. "Ik sta voor een onvoorwaardelijk minimuminkomen voor bijvoorbeeld mantelzorgers en chronisch zieken", zei Crombez. "De hoogte van dat inkomen moet afgestemd zijn op de kost van het leven. In Duitsland, bijvoorbeeld, beslist een rechter daarover." Op dit moment zou het bedrag volgens de Vlaamse fractieleider ongeveer 1.100 euro moeten bedragen.

"Het basisinkomen staat ook in mijn intentieverklaring", reageerde Tobback. "Maar: in de visie van John Crombez gaat het niet om een onvoorwaardelijk inkomen. Je moet er bijvoorbeeld ziek voor zijn." De huidige voorzitter wil een basis voor iedereen. "Als je deel uitmaakt van onze samenleving, heb je bijvoorbeeld recht op 500 euro. Daarboven heb je dan de vrijheid om een bedrag bij te verdienen."