Somers vs Homans over kadastraal inkomen

Open Vld is tegen een aanpassing van het Kadastraal Inkomen (KI). Dat zegt Vlaams fractieleider en Mechels burgemeester Bart Somers. Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) pleit vandaag in Trends nochtans voor een “noodzakelijke aanpassing” van het KI. Federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) laat een onderzoek uitvoeren naar de kostprijs van een eventuele aanpassing.

Het Kadastraal Inkomen is het bedrag waarop de onroerende voorheffing wordt berekend en moet in principe de netto huurwaarde voor één jaar van een woning voorstellen. Dat bedrag wordt elk jaar geïndexeerd, maar een algemene herschatting is sinds 1975 niet meer gebeurd, waardoor het huidige KI voor heel wat woningen geen realistisch beeld meer geeft van de echte huurwaarde. Volgens de wet moet de fiscus om de 10 jaar de Kadastrale Inkomens van elke woning in ons land herbekijken, maar dat is sinds ’75 dus niet meer gebeurd.

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) pleit vandaag in Trends voor een herziening van het KI. Eerder al pleitte haar partijgenoot en federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt ook al voor een aanpassing. Volgens Homans hindert het KI in veel gevallen betaalbaar wonen, doordat het KI van heel wat woningen relatief hoog is. Dat is bijvoorbeeld het geval in Antwerpen, zegt Homans. Zo zijn er bijvoorbeeld grote herenhuizen die een relatief laag KI van 450 hebben en eenvoudige appartementen in een verpauperde buurt die een hoog KI van 1.100 hebben.

Bart Somers (Open Vld) wil echter niet van een aanpassing weten. “Vele gewone Vlaamse huiseigenaars zullen meer belastingen betalen bij een herziening”, zegt hij op Twitter. “Een slecht idee”, is Somers duidelijk. Hij pleit ervoor om gemeenten de mogelijkheid te geven de onroerende voorheffing in bepaalde buurten te verlagen. “Een fiscaal instrument tegen leegstand en pro stadsontwikkeling”, aldus Somers.