"Oosterweel maakt emissiezone nutteloos"

“De lage emissiezone in Antwerpen is op zich een goede zaak”, zegt Groen-voorzitster Meyrem Almaci over de Antwerpse maatregel om oude, vervuilende auto’s uit het stadscentrum te weren. “Maar er zijn geen sociale correcties en de invoering staat haaks op de aanleg van Oosterweel, wat een open riool door Antwerpen. Wij vragen sociale en flankerende maatregen en de aanleg van ‘Ringland’, in plaats van Oosterweel.”

Almaci pleit ook voor een groene economie. “De klimaatverandering wordt vaak negatief bekeken”, zegt ze in de studio van VTM NIEUWS. “Maar als we onze economie groener kunnen maken, is dat een goede zaak. We kunnen bijvoorbeeld investeren in het energievriendelijker maken van woningen, dan besparen we ook op de energiefactuur.”