Weinig vertrouwen in plannen taxshift

Er lijkt weinig geloof te zijn in de plannen van de federale regering om een taxshift uit te voeren. Maar liefst 68 procent van de Belgen gelooft niet dat de regering-Michel de belastingdruk op arbeid wil verminderen.

Vooral het zuiden van het land heeft hier weinig vertrouwen in: slechts 23 procent van de Walen denkt dat de regering zo'n tax shift wil. 38 procent van de Vlamingen gelooft wél dat de regering hun plannen in werkelijkheid zal omzetten.

Kwart van de Belgen steunt vakbondsacties

Een kwart van onze bevolking steunt de vakbondsacties, terwijl bijna de helft van ons land hier tegen is. Ongeveer een derde staat onverschillig tegenover het sociale protest.

Opvallend is het grote verschil tussen Vlaanderen enerzijds en Brussel en Wallonië anderzijds. Waar de helft van de Vlamingen de vakbondsacties als negatief bestempelt, is dat in Brussel en Wallonië slecht 36 en 35 procent. De steun voor de vakbonden is in Vlaanderen (21%) dan ook veel lager dan in onze hoofdstad (30%) en in het zuiden van ons land (31%). 

Acties regering zijn niet goed voor koopkracht

Bijna niemand in ons land gelooft dat de acties van regering-Michel onze koopkracht ten goede komen. Slechts vier procent gelooft dat de regeringsmaatregelen de koopkracht zal verhogen. Een ruime meerderheid denkt dat hun koopkracht zal dalen door de federale regering.

Vooral in Wallonië heeft men weinig vertrouwen in de maatregelen. Maar liefst 62 procent denkt dat zijn koopkracht zal dalen. In Vlaanderen en Brussel denkt meer dan de helft hetzelfde. Ook is er een grote groep (38%) in ons land, die denkt dat hun koopkracht onveranderd zal blijven.