Michel Maus wil partij met academici

Fiscaal expert Michel Maus werkt aan de oprichting van een nieuwe politieke partij die aangevoerd wordt door academici. Hij bekijkt met een zevental economen en juristen wat er moet veranderen in ons land, zo zegt hij in De Morgen. Maus vindt dat onze regering er niet in slaagt de juiste fiscale hervormingen door te voeren.

"We zijn nog geen statuten aan het schrijven, maar we zijn wel bezig een consensus te zoeken over hoe het land volgens ons moet veranderen. En we willen dat dat ook politiek wordt vertaald. Dan moet je een politieke partij beginnen", zo zegt Maus.

"We denken aan een technocratische partij, die los van de traditionele partijen heel pragmatisch denkt en voorstellen doet. Een beetje zoals D66 in Nederland."

De namen van de andere academici wil de fiscaal expert nog niet prijsgeven.