Veiligheid

Beveiliging van de klokkenluider

Gevoelige informatie lekken is niet zonder risico’s. Er zijn zowel sociale, technische als juridische risico's die uw anonimiteit kunnen bedreigen. U kunt echter maatregelen nemen om uzelf te beschermen.

Sociale Risico's

Alvorens u informatie uploadt, moet u zich realiseren wat er kan en gaat gebeuren met de informatie die u verzonden heeft. De volgende vragen helpen u alvast om u voor te bereiden:

Technologische risico's

U moet zich bewust zijn van het feit dat, zolang u een computer, mobiele telefoon of het internet gebruikt om informatie uit te wisselen, de meeste van deze acties sporen achterlaten. Deze informatie kan gebruikt worden om u te identificeren, wie u bent, waar u bent of was en met wie u contact heeft. De sporen kunnen het soms zelfs mogelijk maken om te achterhalen wat u heeft doorgestuurd. Met een aantal eenvoudige voorzorgsmaatregelen kan u voorkomen dat u technische sporen achterlaat.

Uw computer kan bijvoorbeeld sporen achterlaten tijdens de volgende activiteiten:

Al deze acties kunnen sporen achterlaten die uw beveiliging tenietdoen, maar met een paar technische maatregelen kunt u deze risico’s beperken.

Sociale beveiliging

Om uzelf en uw omgeving te beschermen neemt u best een aantal voorzorgsmaatregelen:

Dit is slechts een kleine aantal maatregelen dat u kunt nemen voor de bescherming van uw anonimiteit.

Technische bescherming

Een goede bescherming vraagt ook wat technische maatregelen. Dat vraagt enige computervaardigheid. Maar wanneer u de volgende procedures en tips strikt opvolgt, vergroot u de bescherming van uw anonimiteit.

Metadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. De metadata bij een bepaald document (de gegevens) kunnen bijvoorbeeld zijn: de auteur, de datum van schrijven, de uitgever, het aantal pagina's en de taal waarin de gegevens zijn opgesteld. Het expliciet opslaan van metadata bij de data waar het betrekking op heeft, heeft als voordeel dat de data makkelijker gevonden kan worden.

Ontvangende partijen hebben software om metadata te verwijderen maar u kunt dat ook zelf doen. Om uw informatie van metadata te ontdoen, kunt u gebruik maken van programma's als MAT. MAT verwijdert metadata uit uw bestanden.

Wanneer u bovenstaande procedures en tips opvolgt, vergroot u de bescherming van uw anonimiteit. Maar dit betekent niet dat uw anonimiteit voor 100% beschermd is.

Om uw algemene kennis van digitale beveiliging te verbeteren raden we aan om Security in a Box te lezen. Dit project legt de meeste risico's die er bestaan uit en geeft de bijbehorende tegenmaatregelen die u kunt nemen.