Bijzondere Voorwaarden – Nieuwsleaks

Bijzondere Voorwaarden – Nieuwsleaks

Via nieuwsleaks.be bieden we een online platform om op een discrete of anonieme manier materiaal aan te leveren aan de redactie van VTM NIEUWS (“Dienst”). De Dienst is gratis. Voor meer informatie over de Dienst verwijzen we naar de veelgestelde vragen.

Op deze Dienst zijn ook de gebruiksvoorwaarden van toepassing die op alle websites, (mobiele) applicaties, producten en diensten die worden aangeboden door MEDIALAAN NV, met maatschappelijke zetel te Medialaan 1, 1800 Vilvoorde.

Gebruik van de Dienst

Het gebruik van de Dienst impliceert het gebruik van bepaalde tools en software van derden. Voor deze tools en software gelden specifieke gebruiksvoorwaarden, die u zal moeten naleven.

We hebben de Dienst op zodanige wijze geconcipieerd dat uw anonimiteit op de grootst mogelijk wijze wordt beschermd. Het kan niettemin niet worden uitgesloten dat uw gebruik van de Dienst toch kan leiden tot uw identificatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die u zou ondergaan als het gevolg van de meldingen die u heeft verricht via de Dienst of van uw identificatie door uw handelingen of tekortkomingen, dan wel door eventuele gebreken in de Dienst of het online platform.

Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door Medialaan worden verwerkt in het kader van de Dienst worden uitsluitend verwerkt voor journalistieke doeleinden.

In het kader van de Dienst worden door ons in beginsel geen persoonsgegevens met betrekking tot u verwerkt, behoudens indien u zelf zou beslissen om persoonsgegevens die op u betrekking hebben, mee te delen.

In dat geval heeft u een kosteloos recht op toegang tot en verbetering van de u betreffende persoonsgegevens.

Met betrekking tot de persoonsgegevens van derden die Medialaan door uw toedoen via de Dienst verkrijgt of ontvangt, gelden aanzienlijke beperkingen met betrekking tot de toepassing van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens:

Met uitzondering van hetgeen hieronder staat beschreven, zullen wij zonder uw toestemming uw persoonsgegevens niet met derden delen.

Het is ook mogelijk dat wij persoonsgegevens delen of doorgeven, inclusief de inhoud van uw communicatie:

Contact met ons opnemen

Als u een vraag hebt over de Dienst of over deze Bijzondere voorwaarden, kan u op volgende wijze contact met ons opnemen:

Indien u in het kader van het gebruik van de Dienst contact wenst op te nemen met de redactie van VTM NIEUWS, dan dient u dit uitsluitend te doen via het online platform zelf.