VERDUIDELIJKING VTM NIEUWS 22/08/2016

In onze nieuwsuitzending van 22/08/2016 hebben we een reportage gebracht over de moord op een 20-jarige in Dadizele. We hebben toen bericht over de opgepakte verdachten. En we hebben in de reportage toen een groepsfoto getoond waar ze samen met enkele andere mensen op stonden.

We willen nogmaals benadrukken dat niet alle mensen op die foto bij de zaak betrokken zijn, het ging toen louter om zij die op de foto in de reportage in een spotlicht werden geplaatst. Hoewel iedereen geblurd werd, was het niet de bedoeling om de andere mensen op de foto als verdachten of betrokkenen te laten overkomen. Mochten we die indruk gewekt hebben, dan willen we ons daarvoor verontschuldigen bij de betrokkenen.

Verduidelijking VTM NIEUWS 26/07/2016

In onze nieuwsuitzending van 26/07/2016 hebben we een reportage gebracht over de veiligheid van kinderbedjes. Het nieuws was gebaseerd op een persbericht die dag van de FOD Economie over een Europese controlecampagne van 50 babybedjes in 9 Europese landen. Dat onderzoek werd uitgevoerd in 2015. Maar dat laatste hebben we niet expliciet gemeld.

In de reportage hebben we gezegd dat één bed als gevaarlijk werd beschouwd omdat de matrasbodem niet sterk genoeg was. En dat het “intussen” uit de rekken werd genomen. We willen nog benadrukken dat het bedje inderdaad toen al (in 2015 dus) meteen uit de rekken is genomen, een jaar geleden dus al. Als we de indruk gewekt hebben dat het om recente feiten gaat, dan was dat zeker niet onze bedoeling en willen we ons daarvoor bij de betrokkenen verontschuldigen.   

Rechtzetting VTM NIEUWS 10/02/2016

In onze nieuwsuitzending van 10/02/2016 hebben we een kort bericht gebracht over een internationale studie waaruit blijkt dat "1 op de 5 Belgen bij zijn partner blijft voor het geld. Dat zou vooral zo zijn bij vijftigplussers...". We hebben daarbij toen ter illustratie willekeurige beelden getoond van koppels aan de kust. 

Het ging om archiefbeelden die op geen enkele manier rechtstreeks verband hielden met het onderwerp waarover we het hadden. De heer De Deken en mevrouw De Koninck, die ook 'toevallig' te zien waren, wijzen er op dat ze op geen enkele manier gelinkt willen worden aan het onderwerp en dat bovendien hun privacy werd geschonden. 

Wij willen ons dan ook verontschuldigen bij het paar. Het was zeker nooit de bedoeling mensen onterecht te linken aan het bijhorende nieuwsbericht. En dat is hier wel gebeurd. Dat was ongepast, en de redactie zal er nog beter op toezien dat beeldmateriaal altijd met voldoende aandacht en correct geselecteerd wordt.

Rechtzetting VTM NIEUWS 27/02/2016

In onze nieuwsuitzending van 27/02/2016 hebben we vanuit Texas een reportage gebracht met daarin een gesprek met Heidi Cruz, de echtgenote van de Republikeinse presidentskandidaat Ted Cruz.

In de reportage hebben we gezegd dat het gezin Cruz katholiek is. Maar dat klopt niet. Ted Cruz is een ‘southern baptist’, een protestant dus. We wensen ons te verontschuldigen voor deze fout.

 

Verduidelijking Telefacts 01/12/2015

In de uitzending van Telefacts op 01/12/2015 hebben we een reportage gebracht over een preventieactie van de interventiepolitie van Leuven waarbij de actie met toestemming van de politie werd gevolgd.  

Mensen tegen wie een proces-verbaal werd opgesteld worden tijdens de reportage niet herkenbaar in beeld gebracht. Ook de nummerplaat van hun voertuig werd geblurd.

We willen daarbij benadrukken dat gefilmde bestuurders die dus wel herkenbaar in beeld zijn gebracht niets ten laste werd gelegd door de politie.

 

RECHTZETTING VTM NIEUWS 30/09/2015

In het VTM NIEUWS van 30/09/2015 hebben we een kort bericht gebracht over een “nieuw soort ziekenhuisbed met een tent over die je alleen langs buiten kan open- en dichtritsen”. Het ‘tentbed’ is bedoeld voor patiënten die verward zijn en makkelijk uit hun bed kunnen vallen. We hebben – net als verschillende andere media overigens – gemeld dat het tentbed een primeur was voor het Algemeen Ziekenhuis Delta in Roeselare, dat het zou hebben “als eerste in Vlaanderen”. Dat laatste klopt niet.

Revalidatieziekenhuis Inkendaal in Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw) wijst er op dat het al langer een zelfde ‘tentbed’ heeft. Het gaat concreet om een ‘Posey bed’ van een leverancier in Nederland (die dat bevestigt) en het werd door het ziekenhuis ook aan het grote publiek getoond tijdens de Dag van de Zorg op 15/03/2015. We willen ons verontschuldigen bij het Inkendaal Revalidatieziekenhuis voor de foute berichtgeving.

Rechtzetting VTM NIEUWS 24/09/2015

In het VTM NIEUWS van 24/09/2015, 19u hebben we gezegd dat de moslims in ons land “protesteren omdat ze alleen nog ritueel mogen slachten in een erkend slachthuis, niet meer op een tijdelijke slachtvloer”. GAIA wijst er op dat dit niet helemaal correct is. Het gaat om onverdoofd (ritueel) slachten, wat volgens een Europese verordening uit 2009 inderdaad verboden is op tijdelijke slachtvloeren. VTM NIEUWS wenst zich te verontschuldigen voor het bericht dat niet volledig was en daardoor dus niet correct was.

GAIA benadrukt nog dat velen er blijkbaar van uit gaan dat ritueel slachten gelijk staat aan onverdoofd slachten. Maar “er zijn wel degelijk moslims die verdoving aanvaarden, weliswaar voorwaardelijk: het dier mag niet sterven door het effect van de verdoving”, zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. Hij besluit nog dat de term ‘ritueel slachten’ “op zijn minst misleidend is in het hele debat over dierenleed tijdens het offerfeest”. 

 

Rechtzetting VTM NIEUWS 2/9/2015

In het VTM NIEUWS van dinsdag 02/09/2015, 13u hebben we een reportage gebracht over dierenartsen die een renpaard lieten inslapen nadat het een verzwikking opliep tijdens Waregem Koerse. In de reportage hebben we gezegd dat GAIA laat weten dat er iets scheelt aan het parcours “hoewel de dierenrechtenorganisatie het parcours nochtans op voorhand zelf heeft goedgekeurd”.

Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA, laat weten dat dit niet klopt. GAIA keurt het parcours namelijk niet goed. Volgens GAIA ziet de organisatie mee toe “op de keuring van de paarden, samen met de dierenartsen die door de organisatoren van Waregem Koerse worden aangesteld. GAIA doet voorstellen ter verbetering of verandering van de hindernissen, die al dan niet aangenomen worden”. Maar dat betekent dus niet dat GAIA ook goedkeuring zou geven voor het parcours.

De redactie wenst zich te verontschuldigen voor de berichtgeving die dus niet helemaal correct was. 

Rechtzetting VTM NIEUWS 2/7/2015

In het VTM NIEUWS op 2 juli 2015 om 13 uur verwezen we verkeerdelijk naar een onderzoek over het gebruik van sociale media bij hotels van de Plantijn Hogeschool Antwerpen. De hogeschool laat weten dat de naam sinds 1 oktober door een fusie AP Hogeschool (Artesis Plantijn Hogeschool) is geworden. Dat willen we graag rechtzetten. 

Verduidelijking VTM NIEUWS 22/06/2015

In onze uitzending van maandagavond 22 juni hebben we een korte reportage gebracht over protest tegen het jaarlijkse hondenfestival in het Chinese Yulin.

Enkele kijkers van Chinese afkomst in ons land hebben het over “sensatiezucht en provocatie” en vinden de reportage een “ongepaste associatie” omdat ze volgens hen werd uitgezonden “in het kader van het staatsbezoek” van koning Filip aan China. De klagers wijzen er op dat het “filmpje niet representatief is voor de houding naar honden van de overgrote meerderheid van de Chinese mensen”.

Dat laatste willen we absoluut niet in twijfel trekken. We hebben het tegendeel nooit beweerd en duidelijk getoond dat er ook Chinees protest was tegen het festival. We begrijpen dat de reportage mogelijk voor verontwaardiging heeft gezorgd, maar nooit omdat de feiten niet zouden kloppen. Het beeldmateriaal uit Yulin kwam van internationale zenders en nieuwsagentschappen.

We willen ook nog benadrukken dat het geenszins onze bedoeling was om te provoceren, en sensatiezucht is al helemaal niet aan ons besteed. We hebben louter een nieuwsfeit gebracht.

Tot slot willen we nog benadrukken dat we zelf geen link hebben gelegd met het staatsbezoek van koning Filip aan China. We hebben louter verwezen naar de aanwezigheid van minister van Buitenlandse Zaken Reynders “in China voor het staatsbezoek” nadat hij door enkele kamerleden is gevraagd contact op te nemen met de Chinese ambassadeur om het “dierenleed aan te kaarten”.  

Nicholas Lataire antwoordt

VTM NIEUWS probeert u elke dag, drie keer, op televisie zo volledig mogelijk te informeren. Om dat te doen moeten we soms keuzes maken. Waarom krijgen bepaalde onderwerpen extra aandacht? Waarom haalt een nieuwsfeit onze uitzendingen niet? Op deze pagina neemt hoofdredacteur Nicholas Lataire de tijd om op uw vragen te antwoorden, en om zich indien nodig te verantwoorden. Als we ergens in de VTM NIEUWS-uitzendingen een fout maakten, dan zetten we die hier recht. Tegelijk is VTM NIEUWS veel meer dan alleen maar televisie en brengen we online de klok rond nieuws. Ook hier zetten we vanzelfsprekend recht waar en wanneer nodig.