Schat van 930.000 euro goud opgevist

Voor de kust van de Amerikaanse staat South Carolina is een schat van goud ter waarde van bijna 1 miljoen euro opgevist door een gespecialiseerd bedrijf.

Odyssey Marine Exploration kon het goud vanuit het 157 jaar oude wrak van de Central America bergen. De Central America zonk in 1857 met naar schatting 20.000 kilo goud aan boord. Het goud was destijds bestemd voor de banken aan de Amerikaanse oostkust. De ondergang van het schip zorgde voor ‘De Paniek van 1857’, één van de zwaarste internationale financiële crisissen.

Het wrak van de Central America werd al in 1988 gelokaliseerd, maar een eerste poging om de lading te bergen in 1991 ging uiteindelijk niet door. Daarna volgde een juridisch steekspel over de bestemming van de buit.

In maart kreeg Odyssey de toestemming het goud naar boven te halen. De eerste lading van de schat, goed voor 930.000 euro aan goud, werd al in april opgehaald. Verwacht wordt dat er binnenkort nog veel meer goud naar boven wordt gehaald.