Seks wordt krokodil fataal

In het Nederlandse dierenpark Artis is een vrouwtjeskrokodil gestorven aan “dominant paargedrag”. Het vrouwtje overleed aan de verwondingen die het mannetje haar tijdens het paren had toegebracht.

De krokodil, een onechte gaviaal, behoort tot een met uitsterven bedreigde diersoort. In het wild leven nog slechts 2.500 exemplaren, Artis spreekt dan ook van een groot verlies voor het Europese fokprogramma.