Paus is best geklede man van het jaar

Het New Yorkse mannenblad Esquire heeft paus Franciscus uitgeroepen tot best geklede man van 2013. Een ietwat onconventioneel keuze. Het blad viel vooral voor de symboliek van de pauselijke kledij.

De kled­ing van de Argentijnse paus wijst vol­gens het blad op "een nieuw tijd­perk voor de katholieke kerk en nieuwe hoop". "Zijn manier van kle­den weer­spiegelt zijn men­tal­iteit", zegt Anna Pellegrini van de Universiteit van New York. "De nederigheid van zijn kledij symboliseert zijn theologische en materiële bezorgdheid voor de armen."

"Paus Fran­cis­cus begri­jpt dat heren­mode bedoeld is om het karak­ter van de man in de kled­ing te uiten. De weelderige juwe­len en de met bont gevo­erde capes van weleer hebben plaats­ge­maakt voor een ned­eriger kleed en dat zegt veel over de man en wat hij hoopt te bereiken. De paus is ook mee met zijn tijd. Hij tweet en neemt selfies”,  aldus Esquire.